Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Energia i użyteczność publiczna

Konieczność cyberbezpieczeństwa w branży energetycznej i użyteczności publicznej

Branża energetyczna i użyteczności publicznej ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Stanowi on istotną część infrastruktury krytycznej, dostarczając niezbędnych usług zarówno firmom, jak i gospodarstwom domowym.

Branża energetyczna i użyteczności publicznej jest znaczącym podmiotem, zasilającym wiele istotnych operacji, od przekładni procesów produkcyjnych po codzienne życie gospodarstw domowych. W miarę rozszerzania się zakresu obowiązków, sektor energetyczny i użyteczności publicznej w coraz większym stopniu polega na nowoczesnych technologiach i platformach internetowych w celu usprawnienia swoich operacji i zarządzania ogromnymi zasobami.

Jednak ta głęboko zakorzeniona zależność od technologii i interfejsów online nieumyślnie przekształciła branżę w żyzny teren łowiecki dla różnych cyberzagrożeń. Podatność ta wynika z faktu, że platformy cyfrowe mogą oferować bramy dla złośliwych podmiotów, jeśli nie są odpowiednio wzmocnione. Cyfrowe środowisko w branży energetycznej i użyteczności publicznej, bogate w cenne informacje i podstawowe usługi, jest kuszącym celem dla potencjalnych cyberprzestępców. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem liczby transakcji cyfrowych, zagrożenie to nasila się, podkreślając kluczową potrzebę solidnego zabezpieczenia sieci i systemów.

Jak Elementrica rozwiązuje obawy związane z cyberbezpieczeństwem

Elementrica rozwiązuje ten narastający problem, przyjmując proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, wdrażając usługi ofensywnego bezpieczeństwa i testów penetracyjnych. Strategia ta wyposaża firmy energetyczne i użyteczności publicznej w środki do identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w ich systemach i sieciach, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo i integralność ich operacji.

Duża firma energetyczna

Przykładowo, Elementrica otrzymała zlecenie od dużej korporacji energetycznej na przeprowadzenie zewnętrznego testu penetracyjnego ich skomplikowanej infrastruktury sieciowej. Sieć ta była integralną częścią usług firmy, obejmując transakcje online i monitorowanie w kilku lokalizacjach. Testy wykazały kilka luk, w tym przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu, które mogły ułatwić nieautoryzowany dostęp do danych firmy.

Certyfikowani etyczni hakerzy firmy współpracowali z zespołem IT firmy energetycznej w celu sformułowania i wdrożenia strategii naprawczej w celu wyeliminowania zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo sieci. Testy zapewniły firmie energetycznej kompleksowy wgląd w stan bezpieczeństwa sieci, umożliwiając jej tym samym zabezpieczenie infrastruktury i proaktywną ochronę danych klientów.

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

W innym przykładzie, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej skorzystało z usług Elementrica w celu przeprowadzenia wewnętrznego testu penetracyjnego swojej złożonej infrastruktury sieciowej. Podobnie jak firma energetyczna, firma polegała na tej sieci, aby świadczyć swoje usługi, w tym transakcje online i monitorowanie w wielu lokalizacjach. Test zidentyfikował kilka luk w zabezpieczeniach, takich jak te wykryte w sieci firmy energetycznej, potencjalnie umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych firmy.

Po raz kolejny certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica połączyli siły z działem IT przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, aby opracować i wdrożyć plan naprawczy, który wzmocnił bezpieczeństwo sieci. Test pozwolił firmie na całościowe zrozumienie stanu bezpieczeństwa sieci, umożliwiając jej zabezpieczenie infrastruktury i proaktywną ochronę danych klientów.

Energy Technology Company

Godny uwagi przypadek dotyczył firmy zajmującej się technologiami energetycznymi, wykorzystującej platformę opartą na blockchainie zarządzaną przez firmy energetyczne na całym świecie do obsługi transakcji i danych związanych z energią. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wrażliwych danych platformy, w tym dane osobowe i finansowe, firma zaangażowała Elementrica do przeprowadzenia audytu inteligentnych kontraktów.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica skrupulatnie przeanalizował inteligentne kontrakty platformy, identyfikując luki w zabezpieczeniach, takie jak niezabezpieczone praktyki kodowania i możliwe strefy eksploatacji. Następnie firma otrzymała od Elementrica szczegółowy raport przedstawiający zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach i zalecenia dotyczące ich usunięcia. Raport ten okazał się kluczowy w rozwiązaniu kwestii bezpieczeństwa platformy i wzmocnieniu ogólnego stanu bezpieczeństwa jej produktu.

Proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa: Kompleksowe rozwiązanie

Podsumowując, proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi Offensive Security i Penetration Testing oferuje firmom z branży energetycznej i użyteczności publicznej kompleksowe i proaktywne rozwiązanie do identyfikacji i łagodzenia potencjalnych zagrożeń i podatności w ich systemach i sieciach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, firmy te mogą zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swoich usług, spełnić wymogi regulacyjne oraz zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych.

Energia i użyteczność publiczna

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!