Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Opieka zdrowotna i farmacja

Zabezpieczanie danych farmaceutycznych i medycznych

Sektorowi farmaceutycznemu i opieki zdrowotnej powierza się coraz więcej wrażliwych informacji w szybko cyfryzującym się świecie.

Sektory opieki zdrowotnej i farmaceutyczny przechowują bogactwo danych, które obejmują różnorodne kategorie. Obejmuje to osobistą dokumentację medyczną pacjentów, własność intelektualną związaną z innowacyjnymi metodami leczenia oraz wysoce poufne wyniki badań i rozwoju, które mogą okazać się kluczowe dla postępu w naukach medycznych.

Biorąc to pod uwagę, branże opieki zdrowotnej i farmaceutyczna są strażnikami prawdziwej kopalni danych, co czyni je kuszącymi celami dla cyberprzestępców. Zabezpieczenie tych zasobów cyfrowych stało się najważniejsze, biorąc pod uwagę ewoluujący krajobraz cyberzagrożeń. Nie chodzi tu tylko o uniknięcie strat finansowych; chodzi o zachowanie prywatności pacjentów, utrzymanie zaufania do systemu opieki zdrowotnej, ochronę zastrzeżonych informacji i utrzymanie integralności badań naukowych.

Ponieważ cyberzagrożenia stają się coraz bardziej wyrafinowane, zadanie ochrony tych danych stanowi jeszcze większe wyzwanie. Podmioty stanowiące zagrożenie wykorzystują zaawansowane techniki i strategie do infiltracji sieci, naruszania bezpieczeństwa systemów i eksfiltracji cennych danych. Co więcej, reperkusje udanego cyberataku w tych sektorach mogą być katastrofalne, skutkując naruszeniem prywatności pacjentów, utratą własności intelektualnej, karami regulacyjnymi, utratą reputacji, a nawet potencjalnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjentów.

Dlatego wdrożenie solidnych środków cyberbezpieczeństwa jest nie tylko korzystne dla firm z branży opieki zdrowotnej i farmaceutycznej – to absolutna konieczność. Holistyczna strategia cyberbezpieczeństwa musi uwzględniać potencjalne zagrożenia i słabe punkty ich systemów i sieci, chroniąc je przed skomplikowaną siecią cyberzagrożeń, z którymi mają do czynienia w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Rozwiązania cyberbezpieczeństwa Elementrica: Tarcza ochronna dla branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej

Elementrica, dzięki swoim innowacyjnym usługom w zakresie bezpieczeństwa ofensywnego i testów penetracyjnych, oferuje solidne rozwiązanie dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej. Rozwiązanie to proaktywnie identyfikuje i łagodzi potencjalne zagrożenia i słabości w ich cyfrowych systemach i sieciach.

Zwiększenie bezpieczeństwa firmy farmaceutycznej

W jednym przypadku wiodąca firma farmaceutyczna nawiązała współpracę z Elementrica w celu przeprowadzenia testu penetracyjnego aplikacji internetowych na swojej platformie badawczo-rozwojowej. Platforma ta, stanowiąca centrum udostępniania danych i współpracy w zakresie badań klinicznych, zawierała wrażliwe dane, w tym dokumentację pacjentów i wyniki zastrzeżonych badań. Był on dostępny za pośrednictwem wewnętrznej sieci firmy i zdalnie przez VPN.

Certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica wdrożyli zaawansowane techniki testowania, symulując rzeczywiste ataki w celu wykrycia licznych luk w zabezpieczeniach. Obejmowały one SQL Injection, Cross-Site Scripting i Remote Code Execution. Po tym wyczerpującym ćwiczeniu Elementrica i zespół IT firmy połączyły siły, aby opracować i wdrożyć plan naprawczy w celu wyeliminowania tych luk i wzmocnienia bezpieczeństwa platformy.

Zwiększenie bezpieczeństwa sieci dla dostawcy usług medycznych

W innym przypadku, dostawca usług medycznych poszukiwał wiedzy Elementrica do przeprowadzenia zewnętrznego testu penetracyjnego sieci. Posiadając rozległą sieć szpitali i klinik, dostawca ten oferował zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem sieci zewnętrznej – co było istotnym atutem jego działalności. Każdy udany cyberatak może zagrozić wrażliwym danym pacjentów i zakłócić działanie krytycznych usług.

Certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica przeprowadzili ręczne i zautomatyzowane testy w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach i potencjalnych punktów wejścia do sieci dostawcy. Wykryli oni kilka słabych punktów, takich jak przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu. Ustalenia te doprowadziły do powstania kompleksowego raportu Elementrica, przedstawiającego zalecenia naprawcze i strategie mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sieci dostawcy.

Elementrica: Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze farmaceutycznym i opieki zdrowotnej

Proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi ofensywnego bezpieczeństwa i testów penetracyjnych oferuje firmom farmaceutycznym i medycznym cenne narzędzie do wykrywania i eliminowania potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, sektory te mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich zasobów cyfrowych, chronić wrażliwe dane pacjentów i dane badawcze, przestrzegać norm regulacyjnych i zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo danych i prywatność.

Opieka zdrowotna i farmacja

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!