Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Testy penetracyjne sieci wewnętrznej

Wzmocnij swoje zabezpieczenia sieciowe: Kompleksowe testy penetracyjne sieci wewnętrznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Bezpieczne sieci dzięki wewnętrznym testom penetracyjnym

Odkryj luki w zabezpieczeniach i wzmocnij swoją obronę dzięki kompleksowym usługom wewnętrznych testów penetracyjnych sieci.

W połączonym i napędzanym technologią świecie firmy w dużym stopniu polegają na swoich wewnętrznych sieciach, aby ułatwić operacje, przechowywać poufne dane i zwiększać produktywność. Zależność ta wiąże się jednak ze znacznym ryzykiem i zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Bez odpowiedniej ochrony sieci wewnętrzne stają się głównym celem dla złośliwych podmiotów, narażając firmy na potencjalne naruszenia danych, nieautoryzowany dostęp, zakłócenia operacyjne i szkody dla reputacji.

Krajobraz cyberbezpieczeństwa nieustannie ewoluuje, a wyrafinowane zagrożenia, takie jak zaawansowane złośliwe oprogramowanie, ataki ukierunkowane, zagrożenia wewnętrzne i techniki inżynierii społecznej stają się coraz bardziej powszechne. Adwersarze wykorzystują luki w sieciach wewnętrznych, wykorzystując słabości infrastruktury sieciowej, błędne konfiguracje i czynniki ludzkie, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp i narazić na szwank cenne informacje.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność sieci wewnętrznych, firmy muszą przyjąć proaktywne podejście do identyfikacji i ograniczania potencjalnych zagrożeń. Wewnętrzne testy penetracyjne sieci odgrywają kluczową rolę w ocenie odporności zabezpieczeń sieciowych. Obejmuje symulację rzeczywistych scenariuszy ataków w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach, walidacji kontroli bezpieczeństwa i dostarczenia praktycznych zaleceń dotyczących poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa.

Przeprowadzając wewnętrzne testy penetracyjne sieci, firmy mogą wzmocnić swoje sieci wewnętrzne, chronić krytyczne zasoby, zachować zgodność z przepisami i wzbudzić zaufanie interesariuszy. Jest to proaktywny środek identyfikacji i eliminacji luk w zabezpieczeniach, zapewniający, że organizacje są lepiej przygotowane do przeciwdziałania cyberzagrożeniom i utrzymania odporności operacyjnej.

Wewnętrzne testy penetracyjne sieci nie są luksusem, ale niezbędną inwestycją w ochronę krytycznych zasobów biznesowych i zachowanie reputacji organizacji. Dzięki tej kompleksowej ocenie bezpieczeństwa firmy mogą proaktywnie identyfikować i naprawiać luki w zabezpieczeniach, wzmacniać swoje sieci wewnętrzne i być o krok przed cyberzagrożeniami w stale zmieniającym się cyfrowym krajobrazie.

Testy penetracyjne sieci wewnętrznej

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wewnętrzne testy penetracyjne sieci

Odkrywanie luk w zabezpieczeniach: Testy penetracyjne sieci wewnętrznej

W erze cyfrowej firmy w dużym stopniu polegają na swoich wewnętrznych sieciach, aby ułatwić komunikację, przechowywać poufne dane i zasilać podstawowe operacje. Niezabezpieczone sieci wewnętrzne są jednak głównymi celami cyberataków, stanowiąc poważne zagrożenie dla ciągłości działania, integralności danych i zaufania klientów.

Typowe ataki na niezabezpieczone sieci wewnętrzne obejmują zaawansowane infekcje złośliwym oprogramowaniem, nieautoryzowany dostęp przez złośliwe podmioty, naruszenia danych, zagrożenia wewnętrzne, ataki ransomware i zaawansowane trwałe zagrożenia (APT). Zagrożenia te mogą skutkować stratami finansowymi, utratą reputacji, niezgodnością z przepisami i zakłóceniem krytycznych procesów biznesowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, kluczową rolę odgrywają wewnętrzne testy penetracyjne sieci. Usługa ta obejmuje symulację rzeczywistych scenariuszy ataków w celu zidentyfikowania luk i słabości w wewnętrznej infrastrukturze sieciowej, systemach i aplikacjach. Przeprowadzając kompleksowe testy, firmy mogą proaktywnie oceniać swój stan bezpieczeństwa i podejmować odpowiednie środki w celu ograniczenia ryzyka.

Wewnętrzne testy penetracyjne sieci pomagają firmom zidentyfikować słabe punkty, które atakujący mogą wykorzystać, ocenić skuteczność kontroli bezpieczeństwa i zapewnić zgodność ze standardami i przepisami branżowymi. Umożliwia firmom odkrycie ukrytych słabości i wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony ich sieci wewnętrznych.

Angażując się w wewnętrzne testy penetracyjne sieci, firmy mogą poprawić swój stan bezpieczeństwa, zminimalizować ryzyko udanych ataków i chronić wrażliwe dane. Usługa ta zapewnia nieoceniony wgląd w luki w zabezpieczeniach sieci, umożliwiając firmom zajęcie się nimi, zanim cyberprzestępcy je wykorzystają.

Zapewnij odporność i bezpieczeństwo swoich sieci wewnętrznych dzięki testom penetracyjnym sieci wewnętrznych. Ograniczaj ryzyko, chroń zasoby biznesowe i utrzymuj zaufanie interesariuszy w stale zmieniającym się środowisku zagrożeń.

Skontaktuj się z nami

Z naszą pomocą zyskasz nie tylko ochronę przed najnowszymi cyber zagrożeniami, ale także przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w dziedzinie ofensywnego cyberbezpieczeństwa.

Nasz proces testowania

Dostarczanie kompleksowych ocen bezpieczeństwa za pomocą sprawdzonych metodologii.

W Elementrica stosujemy się do standardu wykonywania testów penetracyjnych (PTES), aby zapewnić rygorystyczny i skuteczny proces testowania. Nasze podejście składa się z kilku odrębnych etapów, z których każdy przyczynia się do kompleksowej oceny bezpieczeństwa. Oto przegląd naszego procesu testowania:

 1. Wstępne zaangażowanie: Zaczynamy od dokładnego zrozumienia wymagań biznesowych, celów i zakresu oceny. Pomaga nam to dostosować nasze podejście do testowania do konkretnych potrzeb.
 2. Zbieranie informacji: W tej fazie zbieramy informacje o sieci wewnętrznej, infrastrukturze, aplikacjach i potencjalnych wektorach ataków. Wykorzystujemy pasywne i aktywne techniki rozpoznania, aby uzyskać wgląd w system.
 3. Modelowanie zagrożeń: Analizujemy zebrane informacje, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach i nadać im priorytety w oparciu o ich potencjalny wpływ i prawdopodobieństwo wykorzystania. Ten krok pozwala nam skoncentrować nasze wysiłki na najbardziej krytycznych obszarach.
 4. Analiza podatności: Nasz wykwalifikowany zespół testerów penetracyjnych wykorzystuje zaawansowane narzędzia i techniki ręczne do identyfikacji luk w zabezpieczeniach sieci wewnętrznej. Przeprowadzamy kompleksowe skanowanie, sprawdzamy konfiguracje systemów i wykonujemy dogłębne analizy w celu wykrycia słabych punktów zabezpieczeń.
 5. Eksploatacja: Na tym etapie symulujemy ataki w świecie rzeczywistym, próbując wykorzystać zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach. Pomaga nam to określić, w jakim stopniu atakujący może uzyskać nieautoryzowany dostęp lub naruszyć bezpieczeństwo systemów.
 6. Po exploicie: Po udanym wykorzystaniu oceniamy wpływ kompromisu i oceniamy potencjalne możliwości dalszego wykorzystania. Etap ten umożliwia nam przedstawienie praktycznych zaleceń dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa sieci.
 7. Raportowanie: Dostarczamy szczegółowy raport ze streszczeniem, technicznym podziałem luk w zabezpieczeniach, ich potencjalnym wpływem i możliwymi do podjęcia krokami naprawczymi. Nasze raporty są jasne, zwięzłe i dostosowane do wymagań klienta.
Testy penetracyjne sieci wewnętrznej

Postępując zgodnie z tym kompleksowym procesem testowania, zapewniamy, że wszystkie aspekty bezpieczeństwa sieci wewnętrznej są dokładnie oceniane. Naszym celem jest dostarczenie przydatnych informacji, wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrona cennych zasobów przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wzmocnij swoją sieć dzięki specjalistycznym testom penetracyjnym

Sprawdzone wyniki i niezrównana wiedza specjalistyczna w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa sieci

Mieliśmy zaszczyt współpracować z cenionymi organizacjami z różnych branż, w tym:

„Usługi testów penetracyjnych firmy Elementrica zapewniły nam nieoceniony wgląd w słabe punkty naszej sieci. Ich skrupulatne podejście i wiedza pomogły nam wzmocnić naszą obronę, zapewniając bezpieczeństwo naszej infrastruktury finansowej”.

Firma świadcząca usługi finansowe
– Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

„Usługi testów penetracyjnych Elementrica odegrały istotną rolę w identyfikacji i eliminacji krytycznych luk bezpieczeństwa w naszej infrastrukturze sieciowej. Ich kompleksowe oceny i praktyczne zalecenia znacznie poprawiły naszą ogólną postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa”.

Firma technologiczna
– Dyrektor ds. technologii

„Usługi testów penetracyjnych Elementrica okazały się kluczowe dla zabezpieczenia naszej sieci i ochrony danych naszych klientów. Ich zespół ekspertów zidentyfikował luki w zabezpieczeniach i zapewnił skuteczne strategie naprawcze, umożliwiając nam utrzymanie zaufania klientów do naszej platformy internetowej”.

Organizacja sprzedaży detalicznej
Dyrektor ds. technologii informatycznych

Poświadczenia i certyfikaty

Wykazanie się specjalistyczną wiedzą i uznaniem w branży

W Elementrica z dumą prezentujemy nasze rozległe referencje i certyfikaty, podkreślając naszą wiedzę i uznanie w branży. Nasz zespół posiada prestiżowe certyfikaty, w tym Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Wireless Professional (OSWP), Offensive Security Web Expert (OSWE), Offensive Security Exploitation Expert (OSEE), CREST Certified Penetration Tester i Burp Suite Certified Practitioner. Te referencje potwierdzają nasze praktyczne umiejętności w zakresie testów penetracyjnych, bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa aplikacji internetowych, zaawansowanych technik wykorzystywania i korzystania z wiodących narzędzi bezpieczeństwa.

Oprócz naszych certyfikatów, otrzymaliśmy uznanie w postaci nagród branżowych. Elementrica jest dumnym zwycięzcą konkursu Cybersecurity Excellence Awards dla najlepszej firmy zajmującej się testami penetracyjnymi i została wyróżniona przez Info Security Products Guide Global Excellence Awards.

Wybierając Elementrica, możesz zaufać naszym uznanym w branży możliwościom i mieć pewność, że posiadamy niezbędną wiedzę, aby zabezpieczyć Twoją sieć wewnętrzną. Nieustannie inwestujemy w nasze umiejętności i wiedzę, aby pozostać w czołówce stale zmieniającego się krajobrazu cyberbezpieczeństwa. Pomożemy Ci wzmocnić ochronę Twojej firmy i zabezpieczyć cenne aktywa.

Elementrica Certifications

Ochrona firmy dzięki kompleksowym testom penetracyjnym

Wzmocnienie bezpieczeństwa, zapewnienie zgodności i budowanie zaufania klientów.

Usługa wewnętrznych testów penetracyjnych sieci Elementrica oferuje naszym klientom szereg cennych korzyści. Zaangażowanie naszej wiedzy specjalistycznej może znacznie poprawić stan bezpieczeństwa i chronić sieć wewnętrzną przed potencjalnymi zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach. Dzięki kompleksowym testom i analizom identyfikujemy słabe punkty i zapewniamy wykonalne zalecenia w celu wzmocnienia ochrony, zapewniając bezpieczeństwo krytycznych systemów i danych.

 1. Zwiększone bezpieczeństwo: Identyfikacja i łagodzenie luk w wewnętrznej infrastrukturze sieciowej, wzmacniając ogólne zabezpieczenia.
 2. Zgodność z przepisami: Zapewnienie zgodności z przepisami i standardami branżowymi poprzez proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci wewnętrznej.
 3. Zaufanie klientów: Zademonstruj swoje zaangażowanie w ochronę danych klientów i utrzymywanie bezpiecznego środowiska, budując zaufanie i lojalność klientów.
 4. Ograniczanie ryzyka: Zminimalizowanie ryzyka naruszenia danych, włamań do sieci i innych cyberzagrożeń poprzez identyfikację i usuwanie luk w zabezpieczeniach, zanim zostaną one wykorzystane.
 5. Ciągłość działania: Zapobieganie przerwom w świadczeniu usług i utrzymywanie nieprzerwanych operacji poprzez identyfikację słabych punktów w wewnętrznej infrastrukturze sieciowej i wdrażanie niezbędnych zabezpieczeń.
 6. Oszczędność kosztów: Proaktywne eliminowanie luk w zabezpieczeniach i zagrożeń bezpieczeństwa może pomóc uniknąć finansowych konsekwencji naruszeń danych i ataków sieciowych.
 7. Przewaga konkurencyjna: Wyróżnij swoją firmę, nadając priorytet bezpieczeństwu i pokazując swoje zaangażowanie w ochronę poufnych informacji.
 8. Spokój ducha: Zyskaj pewność co do bezpieczeństwa swojej wewnętrznej infrastruktury sieciowej, wiedząc, że przeprowadzono kompleksowe testy penetracyjne w celu zidentyfikowania i wyeliminowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Dzięki wewnętrznym testom penetracyjnym sieci Elementrica możesz cieszyć się korzyściami płynącymi ze zwiększonego bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i zwiększonego zaufania klientów. Wzmocnij swoją firmę dzięki naszym kompleksowym testom i zaleceniom ekspertów, aby ograniczyć ryzyko i utrzymać solidną i bezpieczną sieć wewnętrzną.

ZAPLANUJ ROZMOWĘ

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!
Zaplanuj rozmowę z nami
PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Już dziś włącz proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa dla swojej firmy

Explore Elementrica's suite of cyber security solutions today to realise your business transformation ambitions.
Elementrica posiada pakiet proaktywnych rozwiązań bezpieczeństwa, które przyspieszają wykrywanie cyberzagrożeń i złośliwej aktywności, pomagając zidentyfikować słabe punkty i chronić krytyczne zasoby i zasoby.
Poznaj wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się