Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Transport i logistyka

Cyberbezpieczeństwo w sektorze transportu i logistyki

Branża transportowa i logistyczna odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, w znacznym stopniu polegając na zaawansowanych technologiach i platformach internetowych do zarządzania swoimi operacjami.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę transakcji cyfrowych i zwiększoną zależność od Internetu, zabezpieczenie ich sieci i systemów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zagrożenia cybernetyczne, w tym naruszenia danych i ataki ransomware, stanowią rosnące ryzyko, potencjalnie powodując znaczne szkody finansowe i reputacyjne.

Proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa, które wykorzystuje usługi Offensive Security i testów penetracyjnych, może pomóc firmom transportowym i logistycznym w wykrywaniu i przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom i lukom w ich systemach i sieciach. Gwarantuje to bezpieczeństwo i integralność ich operacji.

Studium przypadku: Duża firma logistyczna

Jednym z godnych uwagi przykładów jest duża firma logistyczna, która zleciła Elementrica przeprowadzenie zewnętrznego testu penetracyjnego swojej infrastruktury sieciowej. Posiadająca złożoną, obejmującą wiele lokalizacji infrastrukturę sieciową, sieć firmy była niezbędna do świadczenia usług takich jak transakcje online i śledzenie. Badanie wykryło kilka luk, takich jak przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu, które mogły prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do danych.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica współpracował z zespołem IT firmy logistycznej w celu stworzenia i wdrożenia planu naprawczego. Rozwiązało to luki w zabezpieczeniach, wzmacniając bezpieczeństwo sieci. Testy dały firmie logistycznej kompleksowy przegląd jej bezpieczeństwa sieciowego, umożliwiając jej ulepszenie infrastruktury i proaktywną ochronę danych klientów.

Studium przypadku: Firma transportowa

W innym przypadku firma transportowa zleciła Elementrica przeprowadzenie testu penetracyjnego aplikacji mobilnej wykorzystywanej przez kierowców. Aplikacja zarządzała dostawami i przechowywała poufne dane klientów, w tym adresy dostaw i informacje o płatnościach.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica wykorzystał zaawansowane metodologie testowe do symulacji rzeczywistych ataków na aplikację mobilną, identyfikując liczne luki i słabości w platformie. Odkryte luki obejmowały słabe mechanizmy uwierzytelniania, niezabezpieczone przechowywanie wrażliwych danych oraz niewłaściwe szyfrowanie. Zespół Elementrica współpracował z zespołem IT firmy transportowej, aby opracować i wdrożyć plan naprawczy w celu usunięcia luk i wzmocnienia bezpieczeństwa aplikacji.

Wnioski

Podsumowując, proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi Offensive Security i Penetration Testing oferuje branży Transport & Logistics kompleksowe i proaktywne rozwiązanie do identyfikacji i łagodzenia potencjalnych zagrożeń i podatności w ich systemach i sieciach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, firmy te mogą zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swoich usług, spełnić wymogi regulacyjne oraz zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych.

Transport i logistyka

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!