Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Podróże i wypoczynek

Poprawa cyberbezpieczeństwa w branży turystycznej i rekreacyjnej

Cyberbezpieczeństwo dla solidnego i bezpiecznego środowiska cyfrowego

Jako branża, która w dużym stopniu opiera się na platformach cyfrowych, sektor turystyczny i rekreacyjny obsługuje ogromną ilość wrażliwych danych, obejmujących dane klientów, transakcje finansowe i inne poufne informacje. Ta intensywna zależność od środków cyfrowych sprawia, że branża jest atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, co podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia solidnych środków bezpieczeństwa cybernetycznego.

Proaktywna postawa Elementrica w zakresie cyberbezpieczeństwa, wzmocniona dzięki usługom Offensive Security i testom penetracyjnym, stanowi sposób na identyfikację i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom i lukom w ich sieciach i systemach, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo i integralność ich operacji.

Firma turystyczna

Elementrica została niedawno zaangażowana przez dużą firmę turystyczną do przeprowadzenia zewnętrznego testu penetracyjnego ich skomplikowanej infrastruktury sieciowej rozmieszczonej w wielu lokalizacjach. Sieć, będąca integralną częścią świadczenia usług, takich jak transakcje online i rezerwacje, wymagała najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Badanie wykazało kilka luk w zabezpieczeniach, takich jak przestarzałe oprogramowanie, luźne hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu, które mogły utorować drogę do nieautoryzowanego dostępu do danych firmy.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica współpracował z zespołem IT firmy turystycznej, aby opracować i wdrożyć plan naprawczy w celu usunięcia zidentyfikowanych luk i wzmocnienia bezpieczeństwa sieci. Testy zapewniły firmie turystycznej kompleksowy obraz stanu bezpieczeństwa sieci, umożliwiając podjęcie proaktywnych kroków w celu zabezpieczenia infrastruktury i ochrony wrażliwych informacji.

Firma turystyczna

W innym scenariuszu Elementrica otrzymała zlecenie od firmy z branży rekreacyjnej na przeprowadzenie testu penetracyjnego aplikacji mobilnej używanej przez jej klientów do rezerwacji zajęć rekreacyjnych i wycieczek. Aplikacja ta, zawierająca wrażliwe dane klientów, w tym dane osobowe i informacje o płatnościach, została poddana kontroli.

Korzystając z zaawansowanych metod testowania, zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica symulował rzeczywiste ataki na aplikację mobilną, ujawniając liczne luki i słabości. Wśród zidentyfikowanych problemów znalazły się słabe procesy uwierzytelniania, niezabezpieczone przechowywanie wrażliwych danych i niewłaściwe szyfrowanie. Aby usunąć te luki i zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji, zespół Elementrica współpracował z zespołem IT firmy wypoczynkowej w celu opracowania i wdrożenia skutecznego planu naprawczego.

Druga firma turystyczna

W jeszcze innym przypadku firma turystyczna zaangażowała Elementrica do przeprowadzenia testu penetracyjnego aplikacji webowej na swojej publicznej stronie internetowej, będącej repozytorium poufnych informacji, takich jak dane klientów i dane finansowe. Symulując rzeczywiste ataki przy użyciu zaawansowanych metod testowania, certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica ujawnili wiele luk i słabości platformy, w tym błędy wtrysku, niewłaściwe uwierzytelnianie i potencjalne obszary wykorzystania.

Współpracując z zespołem IT firmy turystycznej, zespół Elementrica opracował i wdrożył plan naprawczy w celu wyeliminowania tych luk, zwiększając bezpieczeństwo witryny.

Uwagi końcowe: Zapewnienie cyberbezpieczeństwa z Elementrica

Podsumowując, proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi Offensive Security i testy penetracyjne oferuje branży turystycznej kompleksowe i proaktywne rozwiązanie do identyfikacji i ograniczania potencjalnych zagrożeń i luk w ich systemach i sieciach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, firmy te mogą zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swoich usług, spełnić wymogi regulacyjne oraz zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych. Usługi Elementrica wzbudzają zaufanie w tych organizacjach i zapewniają spokój ducha ich niezliczonym klientom każdego dnia.

Podróże i wypoczynek

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!