Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Audyt bezpieczeństwa Active Directory

Chroń swoją firmę dzięki specjalistycznemu audytowi bezpieczeństwa Active Directory.

Ograniczanie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem i ochrona firmy

Identyfikacja podatności, wzmocnienie kontroli i ochrona infrastruktury Active Directory dzięki specjalistycznym audytom bezpieczeństwa.

W dzisiejszym stale ewoluującym krajobrazie cyberbezpieczeństwa firmy muszą zdawać sobie sprawę z krytycznej potrzeby ochrony swojej infrastruktury Active Directory (AD). Wrażliwe środowisko AD naraża organizacje na wiele zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć katastrofalne skutki.

Jednym z głównych zagrożeń jest nieautoryzowany dostęp, w którym złośliwe podmioty wykorzystują słabe mechanizmy kontroli bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do systemu AD. Po wejściu do środka mogą infiltrować wrażliwe dane, naruszać integralność systemu i eskalować uprawnienia, prowadząc do potencjalnych naruszeń danych oraz znacznych szkód finansowych i reputacyjnych.

Ponadto zagrożenia wewnętrzne stanowią istotne ryzyko w niezabezpieczonym środowisku AD. Pracownicy lub insiderzy o złych intencjach mogą nadużywać swojego uprzywilejowanego dostępu do manipulowania ustawieniami AD, kradzieży poufnych informacji lub zakłócania krytycznych operacji, powodując chaos w organizacji. Wzrasta również liczba ataków złośliwego oprogramowania na systemy AD. Zaawansowane odmiany złośliwego oprogramowania mogą wykorzystywać luki w konfiguracji AD, rozprzestrzeniając się w sieci i siejąc spustoszenie poprzez szyfrowanie plików, zakłócanie usług lub eksfiltrację poufnych danych. Co więcej, naruszenia zgodności są palącym problemem dla firm działających w branżach podlegających regulacjom. Niezabezpieczenie środowiska AD może skutkować niezgodnością ze standardami branżowymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych, prowadząc do surowych kar, konsekwencji prawnych i pogorszenia reputacji marki.

Aby zminimalizować te zagrożenia i zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury AD, kluczowe jest nadanie priorytetu proaktywnym środkom bezpieczeństwa. Wdrożenie solidnej kontroli dostępu, regularne monitorowanie działań AD, przeprowadzanie kompleksowych ocen bezpieczeństwa i szybkie łatanie luk w zabezpieczeniach ma kluczowe znaczenie dla ochrony firmy przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wzmacniając środowisko AD, zwiększasz integralność danych, chronisz przed nieautoryzowanym dostępem, ograniczasz zagrożenia wewnętrzne, bronisz się przed atakami złośliwego oprogramowania i utrzymujesz zgodność z przepisami. Co więcej, demonstrując swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo AD, wzbudzasz zaufanie klientów, partnerów i interesariuszy, czyniąc swoją organizację zaufanym i wiarygodnym podmiotem w sferze cyfrowej.

Podsumowując, ewoluujący krajobraz cyberbezpieczeństwa wymaga zwiększonej uwagi na ochronę Active Directory. Rozpoznając potencjalne zagrożenia i podejmując proaktywne działania w celu zabezpieczenia środowiska AD, można zabezpieczyć swoją firmę, zachować poufność danych oraz utrzymać zaufanie interesariuszy w coraz bardziej połączonym świecie.

Audyt bezpieczeństwa Active Directory

Audyt bezpieczeństwa Active Directory: Wzmocnienie cyberbroni

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z niezabezpieczonymi środowiskami Active Directory.

Przedstawiamy naszą usługę Active Directory Security Audit, zaprojektowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury Active Directory Twojej organizacji. Wraz z rosnącą częstotliwością i wyrafinowaniem cyberataków, ochrona Active Directory ma kluczowe znaczenie.

Niezabezpieczone środowiska Active Directory są podatne na szereg typowych ataków. Atakujący mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, naruszenia bezpieczeństwa kont użytkowników i eskalacji uprawnień. Ataki te mogą prowadzić do naruszenia danych, zakłóceń w działaniu systemu i nieautoryzowanych zmian w krytycznych konfiguracjach.

Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa Active Directory, identyfikujemy słabe punkty w środowisku AD, oceniamy skuteczność kontroli bezpieczeństwa i zalecamy niezbędne ulepszenia. Dzięki tej kompleksowej ocenie pomagamy ograniczyć ryzyko związane z niezabezpieczonymi systemami Active Directory. Nasz proces audytu obejmuje ocenę kontroli dostępu, przegląd zasad grupowych, analizę konfiguracji kont użytkowników i ocenę ogólnego stanu bezpieczeństwa Active Directory. Umożliwiamy wzmocnienie cyberbroni poprzez odkrywanie słabych punktów i dostarczanie praktycznych zaleceń.

Ograniczenie ryzyka związanego z niezabezpieczonymi środowiskami Active Directory ma kluczowe znaczenie. Nasz audyt bezpieczeństwa Active Directory pomaga zidentyfikować i wyeliminować luki w zabezpieczeniach, usprawnić kontrolę dostępu, wykrywać i reagować na podejrzane działania oraz zapewnić zgodność z przepisami. Inwestycja w audyt bezpieczeństwa Active Directory chroni wrażliwe dane, zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi, zmniejsza prawdopodobieństwo cyberataków i chroni reputację organizacji. Nie pozostawiaj Active Directory bez ochrony – wzmocnij swoją cyberobronę już dziś.

Skontaktuj się z nami

Z naszą pomocą zyskasz nie tylko ochronę przed najnowszymi cyber zagrożeniami, ale także przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w dziedzinie ofensywnego cyberbezpieczeństwa.

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa Active Directory

Ujawnianie słabych punktów, wzmacnianie obrony.

Nasz proces audytu bezpieczeństwa Active Directory jest zgodny z rygorystycznymi metodologiami i podejściami określonymi przez CIS (Center for Internet Security). Zapewnia to dokładną ocenę środowiska Active Directory i przyczynia się do kompleksowej oceny bezpieczeństwa.

 1. Wstępna ocena: Oceniamy konfigurację Active Directory, zasady i konta użytkowników. Ten etap zapewnia podstawowe zrozumienie środowiska i identyfikuje potencjalne luki w zabezpieczeniach.
 2. CIS Benchmark Alignment: Dostosowujemy nasze podejście do testowania do benchmarku CIS dla Active Directory. Ten uznany w branży standard zawiera zestaw najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących zabezpieczeń wdrożeń usługi Active Directory. Zapewniamy, że środowisko spełnia zalecane mechanizmy kontroli bezpieczeństwa określone w benchmarku CIS.
 3. Skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach: Przeprowadzamy automatyczne skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach infrastruktury Active Directory. Obejmuje to skanowanie w poszukiwaniu błędnych konfiguracji, słabych haseł, nadmiernych uprawnień użytkowników i innych znanych słabości bezpieczeństwa.
 4. Ocena kontroli bezpieczeństwa: Nasi eksperci oceniają skuteczność kontroli bezpieczeństwa poprzez przegląd polityk grupowych, kontroli dostępu, mechanizmów uwierzytelniania i uprawnień administracyjnych. Sprawdzamy, czy kontrole te są zgodne z benchmarkiem CIS i przedstawiamy zalecenia dotyczące poprawy ich skuteczności.
 5. Testowanie eskalacji uprawnień: Symulujemy próby eskalacji uprawnień, aby ocenić odporność Active Directory na nieautoryzowaną eskalację uprawnień. Testy te pomagają zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach, które atakujący mogliby wykorzystać do uzyskania nieautoryzowanego dostępu i podniesienia swoich uprawnień w środowisku.
 6. Analiza kont użytkowników: Dokładnie analizujemy konta użytkowników w Active Directory, sprawdzając ich uprawnienia, członkostwo w grupach i prawa dostępu. Analiza ta pomaga zidentyfikować wszelkie błędnie skonfigurowane lub niepotrzebne uprawnienia, zapewniając, że konta użytkowników mają odpowiednie poziomy dostępu zgodne z zasadą najmniejszych uprawnień.
 7. Raportowanie i zalecenia: Po przeprowadzeniu testów dostarczamy szczegółowy raport, który podkreśla ustalenia, luki w zabezpieczeniach i zalecane kroki naprawcze. Nasi eksperci wyjaśnią każdy zidentyfikowany problem i przedstawią praktyczne zalecenia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa Active Directory.
Audyt bezpieczeństwa Active Directory

Postępując zgodnie z wzorcem CIS i wykorzystując nasze rygorystyczne metodologie testowania, dostarczamy kompleksowy audyt bezpieczeństwa Active Directory, który pomaga ujawnić luki w zabezpieczeniach, wzmocnić obronę i dostosować środowisko do najlepszych praktyk branżowych.

Opinie naszych zadowolonych klientów

Rzeczywiste wyniki naszego audytu bezpieczeństwa Active Directory.

Te rzeczywiste studia przypadków pokazują wymierne korzyści i pozytywne wyniki, jakich nasi klienci doświadczyli dzięki naszym usługom audytu bezpieczeństwa Active Directory. Jesteśmy dumni z naszej zdolności do identyfikowania luk w zabezpieczeniach, dostarczania praktycznych informacji i pomagania firmom we wzmacnianiu ich środowisk Active Directory w celu ograniczania ryzyka i ochrony ich cennych zasobów.

„Nasza działalność e-commerce w dużym stopniu opiera się na Active Directory w zakresie uwierzytelniania użytkowników i zarządzania dostępem. Audyt bezpieczeństwa Active Directory firmy Elementrica odegrał kluczową rolę w odkryciu luk w zabezpieczeniach, które mogły narazić dane klientów i zagrozić naszej reputacji. Zespół ekspertów dostarczył nam kompleksowy raport i praktyczne zalecenia dotyczące poprawy kontroli bezpieczeństwa. Teraz możemy spać spokojnie, wiedząc, że nasze środowisko Active Directory jest solidne i odporne”.

Firma zajmująca się handlem elektronicznym
– Dyrektor ds. technologii

„Jako dostawca usług medycznych, ochrona informacji o pacjentach jest naszym najwyższym priorytetem. Zwróciliśmy się do Elementrica z prośbą o audyt bezpieczeństwa Active Directory, który przekroczył nasze oczekiwania. Ich skrupulatne testy ujawniły słabe punkty w naszych kontrolach dostępu i uprawnieniach użytkowników, które mogły zagrozić poufności danych pacjentów. Dzięki ich wskazówkom i strategiom naprawczym byliśmy w stanie wzmocnić nasze bezpieczeństwo Active Directory, zapewniając zgodność z przepisami branżowymi i wzmacniając zaufanie pacjentów”.

Dostawca usług opieki zdrowotnej
– Dyrektor IT

„Zaangażowaliśmy firmę Elementrica do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Active Directory, a jego wyniki otworzyły nam oczy. Ich zespół ekspertów odkrył krytyczne luki w naszym środowisku Active Directory, które mogły narazić wrażliwe dane finansowe. Dzięki ich dokładnym testom i praktycznym zaleceniom byliśmy w stanie wzmocnić naszą obronę i poprawić ogólny stan bezpieczeństwa. Usługi Elementrica stały się integralną częścią naszej strategii cyberbezpieczeństwa”.

Globalna instytucja finansowa
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Poświadczenia i certyfikaty

Budowanie zaufania poprzez wiedzę specjalistyczną.

W Elementrica mamy solidne referencje, które pokazują naszą wiedzę i biegłość w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiada różne prestiżowe certyfikaty, w tym Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Wireless Professional (OSWP), Offensive Security Web Expert (OSWE) i Offensive Security Exploitation Expert (OSED).

Certyfikaty te są powszechnie uznawane i szanowane w branży, demonstrując naszą dogłębną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie testów penetracyjnych, bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa aplikacji internetowych i opracowywania exploitów.

Dzięki tym kwalifikacjom możemy zapewnić kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa i przeprowadzić dokładną ocenę w celu zidentyfikowania słabych punktów, ograniczenia ryzyka i ochrony cennych zasobów.

Elementrica Certifications

Zwiększ swoje bezpieczeństwo z Elementrica

Zwiększ swoją ochronę i zabezpiecz krytyczne usługi katalogowe.

Active Directory Security Audit firmy Elementrica umożliwia firmom wzmocnienie ich stanu bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka związanego z niezabezpieczonym środowiskiem Active Directory. Nasza kompleksowa ocena identyfikuje słabe punkty, wzmacnia zabezpieczenia i zapewnia zgodność z przepisami, umożliwiając utrzymanie solidnej i bezpiecznej infrastruktury.

 1. Lepsze zabezpieczenia: Nasz audyt bezpieczeństwa Active Directory identyfikuje luki i słabości, umożliwiając wzmocnienie zabezpieczeń i zmniejszenie ryzyka cyberataków.
 2. Zgodność z przepisami: Przeprowadzając kompleksowy audyt, pomagamy zapewnić zgodność środowiska Active Directory ze standardami branżowymi i przepisami dotyczącymi zgodności, chroniąc firmę przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
 3. Zaufanie klientów: Dzięki bezpiecznej infrastrukturze Active Directory można zaszczepić w klientach pewność, że ich poufne informacje są chronione, podnosząc reputację firmy i budując długoterminowe zaufanie.
 4. Ograniczanie ryzyka: Nasza dokładna ocena i zalecenia umożliwiają proaktywne ograniczanie ryzyka, zmniejszając prawdopodobieństwo naruszenia danych, nieautoryzowanego dostępu i innych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
 5. Oszczędność kosztów: Identyfikując i usuwając luki w zabezpieczeniach na wczesnym etapie, można uniknąć kosztownych naruszeń danych, przestojów i potencjalnych strat finansowych związanych z incydentami cybernetycznymi.
 6. Spokój ducha: Dzięki Active Directory Security Audit firmy Elementrica możesz mieć pewność, że krytyczne usługi katalogowe są solidnie chronione, co pozwala skupić się na kluczowych celach biznesowych.

Dzięki Active Directory Security Audit firmy Elementrica zyskujesz spokój ducha, wiedząc, że krytyczne usługi katalogowe są solidnie chronione. Nasz zespół ekspertów zapewnia wiodącą w branży wiedzę specjalistyczną, umożliwiając skupienie się na podstawowych celach biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu silnego i bezpiecznego środowiska Active Directory.

ZAPLANUJ ROZMOWĘ

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!
Zaplanuj rozmowę z nami
PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Już dziś włącz proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa dla swojej firmy

Explore Elementrica's suite of cyber security solutions today to realise your business transformation ambitions.
Elementrica posiada pakiet proaktywnych rozwiązań bezpieczeństwa, które przyspieszają wykrywanie cyberzagrożeń i złośliwej aktywności, pomagając zidentyfikować słabe punkty i chronić krytyczne zasoby i zasoby.
Poznaj wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się