Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Rząd i sektor publiczny

Zabezpieczanie danych sektora publicznego z Elementrica

We współczesnej erze, charakteryzującej się szybko rozwijającą się technologią i transformacją cyfrową, rząd i sektor publiczny znajdują się w posiadaniu bezprecedensowej ilości poufnych informacji.

Obejmują one szczegółowe informacje o obywatelach, kompleksowe rejestry finansowe i informacje niejawne o znaczeniu krajowym. Odpowiedzialność za ochronę tych danych jest kolosalna.

W obliczu tak ogromnej odpowiedzialności cyberprzestępcy postrzegają te podmioty jako lukratywne cele, chętnie wykorzystujące wszelkie luki w infrastrukturze cyfrowej. Wraz z postępującą cyfryzacją usług, zwiększa się powierzchnia potencjalnych cyberataków, co wzmaga poczucie pilnej potrzeby stosowania nieprzeniknionych środków cyberbezpieczeństwa.

Choć jest to korzystne, wzajemne powiązanie operacji rządowych i technologii naraża te sektory na wiele cyberzagrożeń. Pojedynczy udany atak może narazić na szwank dane osobowe obywateli, spowodować znaczne straty finansowe, a nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, tworząc efekt domina z potencjalnymi reperkusjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Zasadniczo, solidne, proaktywne i adaptacyjne środki cyberbezpieczeństwa są nie tylko pożądane w tych sektorach, ale wręcz niezbędne. W obliczu rosnącej złożoności cyberzagrożeń niezwykle ważne jest, aby podmioty rządowe i sektora publicznego były o krok do przodu, wzmacniając swoje systemy, sieci i dane przed ciągłym atakiem potencjalnych cyberataków.

Proaktywne podejście Elementrica

Elementrica, dzięki proaktywnemu podejściu do cyberbezpieczeństwa, zapewnia istotną ochronę przed cyberzagrożeniami dla tych sektorów. Identyfikacja i ograniczanie potencjalnych zagrożeń w systemach i sieciach zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Sieć agencji rządowych

Rozważmy przypadek z udziałem agencji rządowej. Złożona infrastruktura sieciowa agencji, krytyczna dla świadczenia usług takich jak transakcje online i wrażliwa komunikacja, wymagała ochrony. Firma Elementrica otrzymała zlecenie przeprowadzenia zewnętrznego testu penetracyjnego sieci, który ujawnił kilka luk w zabezpieczeniach, w tym przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu.

Certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica opracowali i wdrożyli plan naprawczy we współpracy z zespołem IT agencji. To partnerstwo zaowocowało wzmocnieniem bezpieczeństwa sieci, umożliwiając agencji proaktywną ochronę infrastruktury.

Bezpieczeństwo chmury w sektorze publicznym

W innym przypadku organizacja z sektora publicznego przeprowadziła niedawno migrację krytycznych systemów i danych do chmury. Elementrica otrzymała zadanie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w chmurze, który ujawnił luki w zabezpieczeniach, takie jak niezabezpieczone konfiguracje i słabe kontrole dostępu.

Również w tym przypadku etyczni hakerzy Elementrica połączyli siły z personelem IT organizacji, aby wyeliminować te luki i zabezpieczyć infrastrukturę chmury. Testy dały organizacji kompleksowy wgląd w jej bezpieczeństwo w chmurze, umożliwiając proaktywne środki bezpieczeństwa danych i systemów.

Bezpieczeństwo witryn rządowych

Wreszcie, agencja rządowa poprosiła Elementrica o pomoc w zabezpieczeniu ich publicznej strony internetowej. Strona zawierała poufne informacje, takie jak dane obywateli i dane finansowe. Zespół Elementrica przeprowadził test penetracyjny aplikacji internetowej, ujawniając kilka luk, w tym błędy wstrzykiwania i niewłaściwe uwierzytelnianie.

Zespół Elementrica współpracował z zespołem IT agencji, opracowując plan naprawczy w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach i zwiększenia bezpieczeństwa witryny.

Wnioski

Podsumowując, usługi Elementrica w zakresie bezpieczeństwa ofensywnego i testów penetracyjnych stanowią kompleksowe rozwiązanie dla sektora rządowego i publicznego. Współpraca z certyfikowanymi etycznymi hakerami zapewnia dostępność usług, zgodność z przepisami oraz zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych.

Rząd i sektor publiczny

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!