Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Przemysł i produkcja

Cyberbezpieczeństwo w sektorze przemysłowym i produkcyjnym

Bezpieczna nawigacja w Przemyśle 4.0 dzięki proaktywnemu podejściu Elementrica do cyberbezpieczeństwa

Sektor przemysłowy i produkcyjny szybko ewoluuje w dzisiejszym, coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Technologie Przemysłu 4.0, w tym automatyzacja, Internet Rzeczy (IoT) i zaawansowana analiza danych, zrewolucjonizowały procesy przemysłowe i operacje produkcyjne. Jednak ta szybka cyfryzacja niesie ze sobą nowy zakres zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

Wykorzystanie ofensywnych zabezpieczeń Elementrica

W miarę jak sektor przemysłowy i produkcyjny szybko obejmuje cyfrową transformację technologii Przemysłu 4.0, krajobraz ryzyka ewoluuje równolegle. Usługi bezpieczeństwa ofensywnego i testów penetracyjnych Elementrica są skrupulatnie zaprojektowane, aby pomóc tym firmom we wzmocnieniu ich krytycznych systemów i infrastruktury operacyjnej. Zapewniając proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, Elementrica gwarantuje, że w miarę jak firmy przechodzą do nowej ery cyfrowej, integralność i bezpieczeństwo ich sieci i systemów są traktowane priorytetowo, zapewniając ich płynne działanie i zachowanie zaufania interesariuszy.

Ochrona krytycznych systemów kontroli produkcji

Rozważmy scenariusz, w którym Elementrica otrzymała zlecenie od dużej firmy przemysłowej na przeprowadzenie testu penetracyjnego technologii operacyjnych (OT)/IoT w ich systemach sterowania. Systemy te, kluczowe dla działania maszyn i procesów produkcyjnych, okazały się mieć kilka luk w zabezpieczeniach, takich jak przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu.

Współpracując z zespołem IT firmy, certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica opracowali i wdrożyli strategię naprawczą w celu usunięcia zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach. To proaktywne testowanie dało firmie szczegółowy wgląd w stan bezpieczeństwa sieci, umożliwiając jej podejmowanie strategicznych decyzji w celu dalszego zabezpieczenia infrastruktury i zabezpieczenia operacji.

Bezpieczeństwo w chmurze: Imperatyw w nowoczesnej produkcji

W innym przypadku firma produkcyjna zwróciła się do Elementrica o ekspertyzę w celu przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w chmurze. Firma ta niedawno przeniosła swoje krytyczne systemy i dane do chmury, co zwiększyło jej atrakcyjność dla cyberprzestępców. Audyt ujawnił kilka luk w zabezpieczeniach, w tym niezabezpieczone konfiguracje i nieodpowiednie kontrole dostępu, stwarzające znaczne ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych.

Po raz kolejny certyfikowani etyczni hakerzy Elementrica współpracowali z zespołem IT klienta w celu opracowania strategii naprawczej. Proaktywne testy i późniejsze działania wzmocniły infrastrukturę chmurową firmy, wzmacniając jej ogólny stan bezpieczeństwa w chmurze.

Wnioski: Cyberbezpieczeństwo – kamień węgielny dla Przemysłu 4.0

Podsumowując, proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi Offensive Security i Penetration Testing oferuje branży przemysłowej i produkcyjnej kompleksowe i proaktywne rozwiązanie do identyfikacji i łagodzenia potencjalnych zagrożeń i podatności w ich systemach i sieciach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, firmy te mogą zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swoich usług, spełnić wymogi regulacyjne oraz zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych.

Przemysł i produkcja

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!