Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Warunki użytkowania

Witamy na stronie Elementrica! Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) określają zasady dostępu do naszej witryny internetowej i usług oraz korzystania z nich.

Uzyskując dostęp do naszej witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa, która określa nasze przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek aspektem niniejszych Warunków, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej witryny.

Własność intelektualna

Wszystkie treści na naszej stronie internetowej, w tym między innymi tekst, obrazy, grafika, logo i oprogramowanie, stanowią własność intelektualną Elementrica lub naszych dostawców treści i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i znakami towarowymi. Nieautoryzowane wykorzystywanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Dozwolony użytek

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do naszej witryny internetowej i korzystać z niej w celach zgodnych z prawem i niniejszymi Warunkami. Wszelkie działania, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, naruszają prawa innych osób lub szkodzą naszej witrynie lub usługom, są niedopuszczalne.

Postępowanie użytkownika

Użytkownik zgadza się nie angażować w żadne zachowania, które mogą

Ochrona danych

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Nasza Polityka prywatności i bezpieczeństwa, która jest zintegrowana z niniejszymi Warunkami przez odniesienie, określa nasze praktyki przetwarzania danych, prawa użytkownika wynikające z RODO oraz sposób korzystania z tych praw. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze praktyki i prawa użytkownika w odniesieniu do ochrony danych.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Nasza strona internetowa i jej zawartość są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, z silnym zaangażowaniem w utrzymanie bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika doświadczenia. Pomimo naszej niezdolności do oferowania absolutnych gwarancji, staramy się zapewnić, że strona internetowa jest pozbawiona błędów, przerw, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych elementów. Należy jednak pamiętać, że żadna platforma internetowa nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, dlatego należy zachować dyskrecję podczas przeglądania i udostępniania danych osobowych online.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Elementrica i jej współpracownicy, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody wynikające z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony internetowej lub jej zawartości.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Elementrica i jej współpracowników, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi z korzystania z naszej strony internetowej lub naruszenia niniejszych Warunków.

Linki stron trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, na które Elementrica nie ma wpływu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, praktyki w zakresie prywatności ani warunki korzystania z tych zewnętrznych witryn. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza naszego poparcia dla powiązanej strony.

Zmiany warunków użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków. Zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków w celu zapoznania się z wszelkimi aktualizacjami.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem kraju, w którym Elementrica ma siedzibę, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie działania prawne lub postępowania pomiędzy użytkownikiem a Elementrica były wnoszone wyłącznie do sądów znajdujących się w kraju, w którym Elementrica ma swoją siedzibę.