Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Telekomunikacja

Zabezpieczanie infrastruktury telekomunikacyjnej

W sektorze telekomunikacyjnym świadczenie niezbędnych usług w dużej mierze opiera się na złożonej technologii i wzajemnie powiązanych systemach.

Niezwykły wzrost wykorzystania urządzeń podłączonych do Internetu i zwiększona zależność od usług opartych na chmurze wykładniczo podniosły stawkę cyberbezpieczeństwa w branży telekomunikacyjnej.

Ta cyfrowa transformacja wymaga rygorystycznych i solidnych środków bezpieczeństwa w ich sieciach i systemach. W związku z tym zapewnienie ochrony tej złożonej infrastruktury przed nieustannymi i ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi stało się imperatywem nie podlegającym negocjacjom. Oczywiste jest, że proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa nie jest tylko opcją, ale krytyczną koniecznością dla ciągłości i odporności branży telekomunikacyjnej.

Elementrica: Proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa

Elementrica oferuje proaktywne usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwo ofensywne i testy penetracyjne. Usługi te wzmacniają pozycję firm telekomunikacyjnych poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w ich systemach i sieciach, zapewniając dostępność i bezpieczeństwo ich usług.

Testy penetracyjne dla dużego dostawcy usług telekomunikacyjnych

W przypadku dużego dostawcy usług telekomunikacyjnych Elementrica przeprowadziła zewnętrzny test penetracyjny infrastruktury sieciowej. Dostawca obsługiwał rozległą bazę klientów, a jego sieć była integralną częścią dostarczania różnych usług, w tym usług głosowych, transmisji danych i wideo.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów firmy Elementrica wykorzystał kombinację ręcznych i automatycznych technik testowania, aby zidentyfikować luki i potencjalne punkty wejścia do sieci dostawcy. Testy wykazały kilka słabych punktów, w tym przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu. Na podstawie wyników badań, Elementrica dostarczyła dostawcy telekomunikacyjnemu kompleksowy raport zawierający zalecenia naprawcze oraz wskazówki, jak wzmocnić bezpieczeństwo sieci.

Wewnętrzny test penetracyjny sieci: Studium przypadku

W innym przypadku, dostawca telekomunikacyjny zaangażował Elementricę do przeprowadzenia wewnętrznego testu penetracyjnego sieci. Dostawca obsługiwał wieloaspektową infrastrukturę sieciową rozmieszczoną w wielu lokalizacjach. Zdalny dostęp przyznany pracownikom sprawił, że stała się ona potencjalnym celem cyberprzestępców. Test ujawnił wiele luk i słabości w sieci dostawcy, w tym słabe hasła i przestarzałe oprogramowanie.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica współpracował z zespołem IT dostawcy usług telekomunikacyjnych w celu opracowania i wdrożenia planu naprawczego, aby zlikwidować zidentyfikowane luki i wzmocnić bezpieczeństwo sieci. Testy zapewniły dostawcy usług telekomunikacyjnych kompleksowy obraz stanu bezpieczeństwa sieci, umożliwiając podjęcie proaktywnych kroków w celu zabezpieczenia infrastruktury i ochrony danych klientów.

Wnioski: Proaktywne cyberbezpieczeństwo dla telekomunikacji

Strategia cyberbezpieczeństwa Elementrica obejmuje usługi bezpieczeństwa ofensywnego i testów penetracyjnych. Przedstawia firmom telekomunikacyjnym kompleksowe i przewidujące rozwiązanie do wykrywania i łagodzenia potencjalnych zagrożeń i luk w ich systemach i sieciach. Współpraca z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów zapewnia bezpieczeństwo i dostępność ich usług, spełnia wymogi regulacyjne i potwierdza ich zaangażowanie w bezpieczeństwo danych i prywatność.

Telekomunikacja

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!