Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Prywatność i bezpieczeństwo

Elementrica dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa („Polityka”) zawiera przegląd sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkownika, podkreśla prawa użytkownika wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zawiera wskazówki dotyczące korzystania z tych praw. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Gromadzone przez nas dane

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej, zarejestrowaniu konta lub skorzystaniu z naszych usług gromadzimy dane osobowe użytkownika. Dane te mogą obejmować:

 1. Osobiste dane identyfikacyjne obejmują imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane techniczne obejmują adres IP użytkownika, typ przeglądarki i system operacyjny.
 3. Dane dotyczące użytkowania, w tym zachowanie użytkownika podczas przeglądania, interakcje z naszą witryną i preferencje.

Wykorzystanie informacji o użytkowniku

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

 1. Dostarczanie i ulepszanie naszych usług, w tym obsługi klienta.
 2. Spersonalizowanie doświadczenia użytkownika, dostosowanie naszej strony internetowej i treści do jego zainteresowań.
 3. Wysyłamy użytkownikowi materiały promocyjne, biuletyny i inne wiadomości za jego zgodą.
 4. Utrzymanie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i ochrona przed oszustwami lub innymi nielegalnymi działaniami.
 5. Przestrzeganie zobowiązań prawnych i egzekwowanie naszych Warunków użytkowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z RODO, opierając się na co najmniej jednej z poniższych podstaw prawnych:

 1. Zgoda użytkownika, którą ma on prawo wycofać w dowolnym momencie.
 2. Wykonanie umowy lub zobowiązań przedumownych.
 3. Nasze uzasadnione interesy obejmują dostarczanie i ulepszanie naszych usług, zapewnianie bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz ochronę naszych praw.
 4. Zgodność z wymogami prawnymi.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Gdy dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne, bezpiecznie je usuwamy lub anonimizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Środki te obejmują szyfrowanie, kontrolę dostępu i regularne oceny bezpieczeństwa.

Prawa użytkownika wynikające z RODO

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.
 2. Linki stron trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści tych zewnętrznych witryn internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych osób trzecich.

Prywatność dzieci

 1. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Prawo do przenoszenia danych umożliwia uzyskanie kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i podejrzewasz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, nie wahaj się z nami skontaktować.

Zmiany w niniejszej Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Polityce oznacza akceptację zmienionej Polityki. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszych Zasad w celu zapoznania się z wszelkimi aktualizacjami.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi lub uprawnieniami użytkownika, prosimy o kontakt. Nasz dedykowany zespół jest gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiać Twoje wątpliwości i udzielić wskazówek dotyczących korzystania z Twoich praw wynikających z RODO.