Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Red Team

Uwolnij moc Red Team Assessment i przechytrz cyberzagrożenia dzięki proaktywnemu podejściu do bezpieczeństwa.

Wzmocnij swoją obronę dzięki ocenie czerwonego zespołu

Odkryj luki w zabezpieczeniach, wzmocnij bezpieczeństwo i wyprzedzaj zagrożenia dzięki naszym eksperckim usługom oceny Red Team.

Złośliwe podmioty, takie jak hakerzy i cyberprzestępcy, nieustannie rozwijają taktykę wykorzystywania słabości bezpieczeństwa sieci. Atakują oni wewnętrzne i zewnętrzne sieci, szukając nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych, naruszając integralność systemu, zakłócając podstawowe usługi i szkodząc reputacji firmy. Konsekwencje takich naruszeń mogą być poważne, od strat finansowych po niezgodność z przepisami i utratę zaufania klientów.

Sieci zewnętrzne, takie jak systemy internetowe i infrastruktura chmurowa, są szczególnie podatne na ataki. Organizacje są podatne na różne zagrożenia bez solidnych środków bezpieczeństwa, w tym infekcje złośliwym oprogramowaniem, ataki phishingowe, ataki DDoS i nieautoryzowany dostęp do sieci. Zagrożenia te mogą prowadzić do naruszenia danych, zakłóceń w świadczeniu usług i konsekwencji finansowych, wpływając na ogólną stabilność i ciągłość działania firmy.

Wewnętrznie, firmy stoją w obliczu ryzyka związanego z zagrożeniami wewnętrznymi, w których pracownicy lub zaufane osoby mogą celowo lub nieumyślnie naruszyć bezpieczeństwo sieci. Może to obejmować nieautoryzowany dostęp, kradzież danych, niewłaściwe wykorzystanie przywilejów lub przypadkowe ujawnienie poufnych informacji. Sieci wewnętrzne muszą być odpowiednio chronione, aby zapobiec nieautoryzowanym działaniom i zapewnić poufność, integralność i dostępność danych.

Aby złagodzić te zagrożenia i zabezpieczyć operacje, firmy muszą uznać znaczenie zabezpieczenia swoich sieci wewnętrznych i zewnętrznych. Niezbędne jest wdrożenie kompleksowych środków bezpieczeństwa sieci, w tym regularnych ocen i proaktywnego zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Identyfikując słabe punkty, oceniając ryzyko i wdrażając odpowiednie mechanizmy kontroli, organizacje mogą wzmocnić swoje sieci, zmniejszyć prawdopodobieństwo udanych ataków i poprawić ogólny stan cyberbezpieczeństwa.

Podsumowując, obecny krajobraz cyberbezpieczeństwa stanowi poważne zagrożenie i ryzyko dla firm, które zaniedbują ochronę swoich sieci wewnętrznych i zewnętrznych. Potencjalne konsekwencje naruszeń sieci mogą być katastrofalne, wpływając na stabilność finansową, zgodność z przepisami i zaufanie klientów. Organizacje muszą nadać priorytet bezpieczeństwu sieci, przyjąć solidne środki oraz regularnie oceniać i ulepszać swoje zabezpieczenia sieciowe. W ten sposób firmy mogą skutecznie ograniczać ryzyko, chronić swoje aktywa oraz zapewniać ciągłość i wiarygodność swoich operacji.

Red Team

Wzmocnij swoją obronę dzięki ocenie czerwonego zespołu

Proaktywne testowanie bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka APT i wzmocnienia bezpieczeństwa organizacji.

Red Team Assessment to proaktywna usługa cyberbezpieczeństwa, która chroni organizacje przed zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami (APT). Grupy APT to wysoce wyrafinowani przeciwnicy, którzy nieustannie wykorzystują luki w zabezpieczeniach, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp, naruszyć poufne dane, zakłócić działanie usług i zaszkodzić reputacji firmy.

Znaczenie Red Team Assessment polega na jego zdolności do symulowania rzeczywistych scenariuszy ataków, naśladując taktyki, techniki i procedury stosowane przez grupy APT. Przeprowadzając kontrolowane i autoryzowane testy, Red Team Assessment pomaga zidentyfikować luki w zabezpieczeniach, które mogą pozostać niezauważone przez tradycyjne środki bezpieczeństwa. Daje to organizacjom cenny wgląd w ich gotowość w zakresie bezpieczeństwa i umożliwia im wzmocnienie obrony.

APT wykorzystują różne wyrafinowane techniki do infiltracji sieci i naruszania poufnych danych. Często polegają oni na taktykach phishingowych i socjotechnicznych, aby oszukać pracowników i uzyskać dostęp do cennych danych uwierzytelniających. Zaawansowane złośliwe oprogramowanie i exploity są wykorzystywane do wykorzystywania luk w zabezpieczeniach i przemieszczania się w sieci, podczas gdy exploity zero-day pozwalają im atakować nieznane luki w zabezpieczeniach. Grupy APT ustanawiają ukryte kanały komunikacji do celów dowodzenia i kontroli oraz koncentrują się na eksfiltracji wrażliwych danych bez wykrycia.

Red Team Assessment łagodzi ryzyko APT poprzez proaktywną identyfikację luk i słabości w kontrolach bezpieczeństwa organizacji. Symulacja scenariuszy ataków APT zapewnia kompleksowy obraz stanu bezpieczeństwa organizacji i pomaga w ustaleniu priorytetów działań naprawczych. Ponadto Red Team Assessment ocenia możliwości wykrywania i reagowania organizacji, zwiększa świadomość bezpieczeństwa i szkolenia oraz weryfikuje skuteczność istniejących inwestycji w bezpieczeństwo.

Podsumowując, Red Team Assessment jest kluczową usługą dla organizacji w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez grupy APT. Emulowanie rzeczywistych ataków umożliwia organizacjom identyfikację słabych punktów, poprawę zabezpieczeń oraz ochronę wrażliwych danych i krytycznych zasobów.

Skontaktuj się z nami

Z naszą pomocą zyskasz nie tylko ochronę przed najnowszymi cyber zagrożeniami, ale także przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w dziedzinie ofensywnego cyberbezpieczeństwa.

Wykorzystanie oceny Red Team do wzmocnienia zabezpieczeń

Odkryj podatności, przetestuj odporność i zabezpiecz swoją organizację dzięki naszym kompleksowym metodologiom testowania.

Podczas oceny Red Team Assessment stosowane są różne metodologie i podejścia do symulacji rzeczywistych scenariuszy ataków i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa organizacji. Niektóre z typowych metodologii stosowanych w ocenie Red Team Assessment obejmują:

 1. Open-Source Intelligence (OSINT): Zbieranie publicznie dostępnych informacji o organizacji docelowej w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach, słabych punktów i wektorów ataku.
 2. Rozpoznanie i Footprinting: Przeprowadzenie dokładnego rozpoznania w celu zebrania informacji o infrastrukturze sieciowej organizacji, systemach, pracownikach i potencjalnych punktach wejścia do wykorzystania.
 3. Inżynieria społeczna: Testowanie ludzkiego elementu bezpieczeństwa poprzez próby manipulowania pracownikami za pomocą phishingowych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych lub fizycznych interakcji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji.
 4. Skanowanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach: Identyfikacja i wykorzystywanie luk w systemach, aplikacjach i infrastrukturze sieciowej organizacji w celu oceny potencjalnego wpływu rzeczywistego ataku.
 5. Eskalacja uprawnień: Próba uzyskania uprawnień wyższego poziomu w sieci docelowej w celu oceny skuteczności kontroli dostępu i zarządzania uprawnieniami.
 6. Ruch boczny: Poruszanie się po sieci w celu symulacji postępów atakującego i oceny zdolności organizacji do wykrywania i reagowania na nieautoryzowane działania.
 7. Eksploitacja i trwałość: Ustanowienie trwałości w środowisku docelowym w celu utrzymania dostępu i kontroli, naśladując działania prawdziwego atakującego.
 8. Eksfiltracja danych: Próba wydobycia wrażliwych danych z systemów i sieci organizacji bez ich wykrycia, podkreślająca potencjalne słabości środków ochrony danych.
 9. Raport i zalecenia: Dostarczenie szczegółowego raportu przedstawiającego ustalenia, słabe punkty i zalecenia dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa organizacji w oparciu o wyniki oceny.
Red Team

Należy zauważyć, że konkretne stosowane metodologie mogą się różnić w zależności od zakresu, celów i uzgodnionych zasad zaangażowania dla każdej oceny Red Team. Celem jest symulowanie rzeczywistych scenariuszy ataków i dostarczanie organizacjom cennych informacji w celu poprawy zabezpieczeń.

Rzeczywiste wyniki oceny Red Team przeprowadzonej przez firmę Elementrica

Dowiedz się, jak ocena Red Team przeprowadzona przez Elementrica pomogła firmom zabezpieczyć ich sieci i być o krok przed zagrożeniami.

Od startupów technologicznych po agencje rządowe i instytucje edukacyjne, nasi klienci doświadczyli na własnej skórze wartości naszej oceny Red Team Assessment w ograniczaniu ryzyka i zapewnianiu ochrony danych:

„Zaangażowaliśmy Elementrica do oceny Red Team, a wyniki były znakomite. Ich zespół zidentyfikował krytyczne luki, które pozostały niezauważone przez nasze wewnętrzne środki bezpieczeństwa. Dzięki ich spostrzeżeniom i zaleceniom byliśmy w stanie wzmocnić naszą obronę i chronić nasze wrażliwe dane. Gorąco polecam!”

Startup technologiczny
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

„Ocena Red Team firmy Elementrica okazała się nieoceniona dla naszej organizacji. Ich wykwalifikowani specjaliści symulowali rzeczywiste ataki, ujawniając słabości naszych systemów i procesów. Kompleksowy raport dostarczył praktycznych zaleceń mających na celu poprawę naszego stanu bezpieczeństwa i zgodność z przepisami branżowymi. Dzięki Elementrica znacznie poprawiliśmy naszą odporność na cyberzagrożenia”.

Agencja rządowa
– Dyrektor ds. technologii

„Ocena Red Team Assessment firmy Elementrica była przełomowa dla naszej firmy. Ich zespół przeprowadził dokładną ocenę naszej infrastruktury bezpieczeństwa, wykrywając słabe punkty i potencjalne punkty wejścia dla atakujących. Spostrzeżenia i strategie naprawcze dostarczone przez Elementrica pomogły nam wzmocnić naszą obronę i zapewnić naszych klientów o bezpieczeństwie ich danych. Jesteśmy wdzięczni za ich wiedzę i gorąco polecamy ich usługi”.

Instytucja edukacyjna
Dyrektor ds. technologii informatycznych


Doświadczenie i referencje

Poświadczenia i certyfikaty: Świadectwo naszej niezrównanej wiedzy specjalistycznej

W Elementrica stoimy na czele cyberbezpieczeństwa dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom z wyjątkową wiedzą i uznaniem w branży. Nasze osiągnięcia są poparte cenionymi certyfikatami, w tym Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Wireless Professional (OSWP), Offensive Security Web Expert (OSWE), Offensive Security Exploitation Expert (OSEE), CREST Certified Penetration Tester, Burp Suite Certified Practitioner. Te cenione referencje potwierdzają nasze praktyczne umiejętności w krytycznych obszarach, takich jak testy penetracyjne, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zaawansowane techniki exploitów i efektywne wykorzystanie wiodących narzędzi bezpieczeństwa. Wybierając Elementrica, zyskujesz pewność, że współpracujesz z liderem branży uzbrojonym w niezrównaną wiedzę i uznane referencje w celu ochrony Twojej sieci zewnętrznej.

Elementrica Certifications

Korzyści z oceny czerwonego zespołu

Zwiększ swoje bezpieczeństwo dzięki usłudze oceny Red Team firmy Elementrica

Bądź o krok przed ewoluującymi cyberzagrożeniami dzięki regularnym testom penetracyjnym sieci zewnętrznej od Elementrica. Nasze kompleksowe podejście pomaga zidentyfikować słabe punkty, wzmocnić bezpieczeństwo, zapewnić zgodność z przepisami i chronić cenne zasoby. Zyskaj spokój ducha i utrzymuj solidny poziom cyberbezpieczeństwa dzięki naszym specjalistycznym usługom.

 1. Symulacja rzeczywistego świata: Nasza usługa Red Team Assessment odtwarza rzeczywiste scenariusze ataków, zapewniając autentyczną ocenę zabezpieczeń.
 2. Identyfikacja luk w zabezpieczeniach: Odkrywamy ukryte luki i słabości w systemach, aplikacjach i infrastrukturze, które mogą zostać wykorzystane przez złośliwe podmioty.
 3. Proaktywna obrona: Pomagamy proaktywnie identyfikować i eliminować luki w zabezpieczeniach poprzez symulację wyrafinowanych ataków, wzmacniając ogólną postawę obronną.
 4. Zaawansowane wykrywanie zagrożeń: Nasza ocena Red Team wykracza poza tradycyjne środki bezpieczeństwa, aby zidentyfikować i wykryć zaawansowane zagrożenia, które mogą ominąć konwencjonalne kontrole bezpieczeństwa.
 5. Gotowość do reagowania na incydenty: Dzięki naszej usłudze uzyskasz cenny wgląd w swoje możliwości reagowania na incydenty, umożliwiając udoskonalenie i ulepszenie procedur reagowania na incydenty.
 6. Zgodność z przepisami: Przeprowadzenie kompleksowej oceny Red Team świadczy o zaangażowaniu w przestrzeganie przepisów i najlepszych praktyk branżowych.
 7. Zaufanie interesariuszy: Nasza ocena Red Team Assessment zwiększa zaufanie interesariuszy, pokazując proaktywne podejście do bezpieczeństwa, co prowadzi do zwiększenia zaufania klientów, partnerów i inwestorów.
 8. Ciągłe doskonalenie: Dostarczamy praktyczne zalecenia oparte na wynikach oceny, pomagając poprawić stan bezpieczeństwa i wyprzedzać pojawiające się zagrożenia.

Dzięki usłudze Red Team Assessment firmy Elementrica można pewnie identyfikować i eliminować słabe punkty, wzmacniać obronę i ograniczać ryzyko związane z wyrafinowanymi cyberzagrożeniami.

ZAPLANUJ ROZMOWĘ

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!
Zaplanuj rozmowę z nami
PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Już dziś włącz proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa dla swojej firmy

Explore Elementrica's suite of cyber security solutions today to realise your business transformation ambitions.
Elementrica posiada pakiet proaktywnych rozwiązań bezpieczeństwa, które przyspieszają wykrywanie cyberzagrożeń i złośliwej aktywności, pomagając zidentyfikować słabe punkty i chronić krytyczne zasoby i zasoby.
Poznaj wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się