Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Usługi finansowe

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa usług finansowych

Sektor usług finansowych jest głównym celem cyberataków ze względu na wrażliwe dane, którymi się posługuje. Wraz ze wzrostem wolumenu internetowych transakcji finansowych, sektor ten staje w obliczu coraz większej liczby cyberzagrożeń.

Naruszenia danych, ataki phishingowe i ransomware są powszechnymi zjawiskami, które mogą mieć znaczący wpływ zarówno na reputację, jak i sytuację finansową. Konieczne jest, aby te instytucje finansowe przestrzegały rygorystycznych standardów regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i prywatności danych. Muszą priorytetowo traktować bezpieczeństwo i integralność swoich sieci i systemów.

Proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa wykorzystuje usługi ofensywnego bezpieczeństwa i testów penetracyjnych, umożliwiając instytucjom finansowym wykrywanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń i luk w ich systemach i sieciach. Zapewnia to bezpieczeństwo i ciągłość ich operacji i danych.

Duża instytucja finansowa

Godnym uwagi przypadkiem było zaangażowanie Elementrica przez dużą instytucję finansową do przeprowadzenia zewnętrznego testu penetracyjnego sieci. Instytucja ta, posiadająca złożoną infrastrukturę sieciową z wieloma lokalizacjami, w dużym stopniu polegała na swojej sieci w zakresie świadczenia usług, takich jak bankowość internetowa i transakcje finansowe. Test ujawnił kilka słabych punktów, w tym przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła i niezabezpieczone protokoły zdalnego dostępu, czyli wszystkie potencjalne możliwości nieautoryzowanego dostępu do danych.

Zespół certyfikowanych etycznych hakerów Elementrica współpracował z zespołem IT instytucji, opracowując i wdrażając plan naprawczy w celu wyeliminowania tych luk, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo sieci. Ten kompleksowy przegląd bezpieczeństwa sieci pozwolił instytucji wzmocnić swoją infrastrukturę i proaktywnie chronić dane swoich klientów.

Firma zajmująca się technologiami finansowymi

W innym scenariuszu firma zajmująca się technologiami finansowymi zaangażowała Elementrica do przeprowadzenia statycznej analizy kodu źródłowego swojej głównej aplikacji. Aplikacja ta była szeroko wykorzystywana przez globalne instytucje finansowe do przetwarzania transakcji i zarządzania danymi finansowymi. Aplikacja zawierała wiele poufnych danych, w tym informacje osobiste i finansowe.

Zespół Elementrica skrupulatnie zbadał kod źródłowy aplikacji, wskazując luki w zabezpieczeniach, takie jak niezabezpieczone praktyki kodowania i potencjalne obszary wykorzystania. Dostarczyli firmie kompleksowy raport przedstawiający luki w zabezpieczeniach i zalecające środki zaradcze. Raport ten pomógł firmie w rozwiązaniu kwestii bezpieczeństwa w jej bazie kodu, zwiększając tym samym ogólny poziom bezpieczeństwa jej produktu.

Wnioski

Podsumowując, proaktywne podejście Elementrica do cyberbezpieczeństwa poprzez usługi Offensive Security i Penetration Testing oferuje instytucjom finansowym i firmom z branży technologii finansowych kompleksowe i proaktywne rozwiązanie do identyfikacji i ograniczania potencjalnych zagrożeń i podatności w ich systemach i sieciach. Współpracując z zespołem certyfikowanych etycznych hakerów, firmy te mogą zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swoich usług, spełnić wymogi regulacyjne oraz zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prywatność danych.

Usługi finansowe

Zapraszamy na Wstępne Spotkanie z Elementrica

Odkrywaj Proaktywne Ofensywne Rozwiązania Bezpieczeństwa od Elementrica: Zanurz się w emocjonujące wstępne spotkanie, podczas którego odsłonimy nasze innowacyjne, proaktywne strategie ofensywnego bezpieczeństwa, zaprojektowane tak, aby wyprzedzać zagrożenia i zapewniać solidną cyfrową obronę. Nie przegap tej okazji, aby uczyć się od najlepszych w branży! Nie przegap tej szansy, aby uczyć się od najlepszych specjalistów w branży!