Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Znaki towarowe

Niniejsza strona zawiera informacje na temat znaków towarowych, znaków usługowych, logo i nazw handlowych (zwanych łącznie „Znakami Towarowymi”) używanych i wyświetlanych na stronie internetowej Elementrica.

Znaki towarowe stanowią wyłączną własność Elementrica lub ich odpowiednich właścicieli i są chronione na mocy obowiązujących przepisów dotyczących znaków towarowych. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Znaków Towarowych jest surowo zabronione.

Znaki towarowe Elementrica obejmują między innymi następujące elementy

  1. Elementrica®
  2. Logo Elementrica
  3. Wszelkie inne znaki, logo lub nazwy handlowe zawierające słowo „Elementrica” lub w inny sposób powiązane z Elementrica

Te znaki towarowe są własnością Elementrica i są zarejestrowane i/lub używane w różnych krajach na całym świecie. Nieautoryzowane użycie któregokolwiek ze Znaków Towarowych Elementrica może stanowić naruszenie znaków towarowych i nieuczciwą konkurencję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Znaki towarowe osób trzecich


Niniejsza witryna może również wyświetlać znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy handlowe osób trzecich. Takie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli, a ich wyświetlanie na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego poparcia, sponsorowania, powiązania ani innej relacji między Elementrica a odpowiednimi właścicielami znaków towarowych.

Dozwolone użycie znaków towarowych


Użytkownik może używać Znaków Towarowych Elementrica wyłącznie w celu dokładnego odnoszenia się do produktów i usług Elementrica, pod warunkiem przestrzegania niniejszych wytycznych:

  1. Nie należy w żaden sposób modyfikować ani zmieniać znaków towarowych.
  2. Nie wolno używać Znaków Towarowych w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd lub sugerować poparcie, sponsorowanie lub powiązanie między użytkownikiem a Elementrica bez uprzedniej pisemnej zgody Elementrica.
  3. Nie należy używać Znaków Towarowych jako części nazwy spółki, nazwy produktu, nazwy domeny lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby sugerować związek lub powiązanie z Elementrica, które nie istnieje.

Naruszenie i egzekwowanie przepisów

Elementrica poważnie traktuje ochronę swoich praw własności intelektualnej i podejmie odpowiednie kroki prawne przeciwko wszelkiemu nieuprawnionemu wykorzystaniu swoich Znaków Towarowych. Jeśli wiesz o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu znaków towarowych Elementrica, skontaktuj się z nami natychmiast.

Zmiany w informacjach o znakach towarowych

Elementrica zastrzega sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania wszelkich Znaków Towarowych wyświetlanych na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w informacjach o znakach towarowych oznacza akceptację takich zmian.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących znaków towarowych Elementrica, ich wykorzystania lub niniejszej strony, prosimy o kontakt. Nasz zespół jest zaangażowany w ochronę naszych praw własności intelektualnej i niezwłocznie odpowie na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszych znaków towarowych.