Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Etap 1 z 17

Dokument dotyczący zakresu: Testy penetracyjne aplikacji internetowych

Oto kilka prostych pytań do kwestionariusza zakresu, którego Elementrica używa do oszacowania i wyceny testów penetracyjnych aplikacji internetowych: