Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Architektura referencyjna NIST Cloud Computing Forensic

Cloud Computing Forensic Reference Architecture

National Institute of Standards and Technology (NIST) opublikował wstępny publiczny projekt Special Publication SP 800-201, który nosi tytuł NIST Cloud Computing Forensic Reference Architecture. Celem dokumentu jest wsparcie gotowości kryminalistycznej systemów chmurowych, czyli możliwości szybkiego i skutecznego gromadzenia dowodów cyfrowych przy minimalnych kosztach dochodzenia.

Systemy w chmurze oferują szereg korzyści, takich jak skalowalność i elastyczność, ale stanowią również wyjątkowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

Nowy projekt publikacji ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez zapewnienie kompleksowej architektury referencyjnej, która pomaga użytkownikom zrozumieć wyzwania kryminalistyczne, które mogą istnieć dla systemu chmurowego organizacji w oparciu o jego możliwości architektoniczne. Dodatkowo, dokument oferuje strategie łagodzenia skutków, aby zapewnić, że organizacje są przygotowane do obsługi incydentów bezpieczeństwa.

Architektura referencyjna przedstawiona w SP 800-201 jest metodologią i wstępną implementacją, która może być wykorzystana przez architektów systemów chmurowych, inżynierów chmur, praktyków kryminalistyki oraz konsumentów chmur do analizy i przeglądu ich architektur przetwarzania w chmurze pod kątem gotowości kryminalistycznej. Korzystając z tego zasobu, organizacje mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób ich infrastruktura chmurowa może stanowić wyzwanie dla kryminalistyki i podjąć proaktywne kroki w celu rozwiązania tych problemów.

Okres zgłaszania uwag do niniejszego wstępnego projektu publicznego trwa do 31 marca 2023 roku. Daje to zainteresowanym stronom możliwość przekazania informacji zwrotnych i wkładu w dokument przed jego sfinalizowaniem. To szansa naprzyczynienie się do rozwoju kompleksowej architektury referencyjnej, która może pomóc organizacjom w zwiększeniu bezpieczeństwa ich systemów w chmurze.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się