Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Testy penetracyjne odkrywają słabości w systemach IT, oferując wgląd w to, jak te luki mogą być wykorzystywane przez potencjalnych atakujących.

Testy penetracyjne odkrywają słabości w systemach IT

Testy penetracyjne to kontrolowane ataki symulujące rzeczywiste cyberzagrożenia, mające na celu sprawdzenie, czy systemy IT są w stanie się im oprzeć. Artykuł ten zanurzy Cię w świat etycznego hakowania, wyjaśniając, jak organizacje wykorzystują te metody do zwiększenia swojej odporności na cyberataki i wzmocnienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Najważniejsze Informacje

 • Prowadzone przez ekspertów cyberbezpieczeństwa testy penetracyjne (pen testy) mają na celu identyfikację i ekspozycję słabości systemów komputerowych, symulując kontrolowane ataki w celu oceny hackowalności i wzmacniania bezpieczeństwa IT.
 • Testy penetracyjne obejmują różne typy, w tym testy typu Black Box, White Box, i Grey Box, a także różnorodne metodologie, jak OWASP czy NIST, które kierują testerów w przeprowadzaniu skutecznych procedur oceny bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury sieciowej.
 • Testy penetracyjne wykonuje wykwalifikowany personel, dzieli się na etapy, takie jak planowanie i przygotowanie, gromadzenie informacji, faza ataku, oraz analiza wyników. Regularne ich przeprowadzanie stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa systemu wenątrz przedsiębiorstw, mając na celu nieustanną ochronę przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi.
 • Dodatkowo, certyfikaty w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego są kluczowe dla rozwoju kariery w tej branży. Najbardziej szanowane certyfikaty to:
  • Offensive Security Certified Professional (OSCP)
  • Offensive Security Wireless Professional (OSWP)
  • Offensive Security Experienced Penetration Tester (OSEP)
  • Offensive Security Web Assessor (OSWA)
  • Offensive Security Web Expert (OSWE)
  • Offensive Security Exploit Developer (OSED)
  • Burp Suite Certified Practitioner (BSCP)
  • Certified Penetration Testing Specialist (HTB CPTS)
 • Posiadanie jednego lub kilku z tych certyfikatów świadczy o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności w dziedzinie testów penetracyjnych i bezpieczeństwa cybernetycznego, co jest nieocenione dla firm poszukujących skutecznego zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami.

Testy penetracyjne, znane także jako pen testy lub etyczne hakowanie

Testy penetracyjne, znane również jako pentesty, są to kontrolowane próby ataku na systemy informatyczne, wszelkiego rodzaju aplikacje internetowe, aplikacje mobilne lub sieci, aby znaleźć ich słabości przed tym, jak zrobią to hakerzy.

Testy penetracyjne, znane także jako pen testy lub etyczne hakowanie, to technika cyberbezpieczeństwa stosowana do identyfikacji i ekspozycji słabości w postawie bezpieczeństwa, problemów związanych z niewłaściwą konfiguracją, identyfikowanie potencjalnego i nieautoryzowanego dostępu do systemu, testowanie uprawnień dostępu bezpośrednio wpływającego na jego bezpieczeństwo. Są to kontrolowane ataki na systemy komputerowe, które mają na celu ocenić ich podatność na atak. To nie jest zwykłe hakowanie – to symulowane ataki hakerskie, które pomagają zrozumieć, jakie są słabości systemu i jak je naprawić.

Głównym celem w ramach testów penetracyjnych jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach, które mogą być eksploatowane przez cyberprzestępców. Wiedza ta pozwala organizacjom zabezpieczyć swoje systemy przed prawdziwymi atakami, podnosząc ich poziom bezpieczeństwa.

Podczas testów penetracyjnych eksperci ds. cyberbezpieczeństwa starają się znaleźć i wykorzystać słabości w systemie komputerowym. To jest jak gra w szachy z hakerami – testerzy próbują myśleć jak napastnicy i przedstawiają możliwe ruchy, które mogą wykonować, aby zidentyfikować i zażegnać potencjalne zagrożenia.

Przeprowadzane Testy penetracyjne nie są jednorazowym działaniem. To jest proces, który powtarza się regularnie, aby zapewnić, że nowe systemy, aplikacje i technologie są odpowiednio zabezpieczone. Dzięki testom penetracyjnym organizacje mogą ocenić skuteczność swoich kontroli bezpieczeństwa i procedur poprzez symulację realistycznych scenariuszy ataku, co umożliwia lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Warto zatem przeprowadzić test penetracyjny, aby sprawdzić, czy nasze zabezpieczenia są na odpowiednim poziomie.

Cel testów penetracyjnych

Celem testu penetracyjnego jest identyfikacja gdzie znajdują się słabe punkty w obronie systemu, do których napastnicy mogą próbować się dostać. Dzięki temu organizacje są w stanie ocenić wytrzymałość swoich aktualnych kontroli bezpieczeństwa i zidentyfikować najbardziej narażone na ryzyko kanały w swoich systemach.

Testy penetracyjne są kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa IT. Poprzez identyfikację słabości w systemach i wsparcie w przestrzeganiu regulacji dotyczących prywatności danych, testy przyczyniają się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa i pomagają organizacjom w identyfikowaniu i naprawianiu luk w zabezpieczeniach przed potencjalnymi atakami hakerskimi.

Metodyki i rodzaje testów penetracyjnych

Metodologie testów penetracyjnych określają standardy i procedury, których testerzy muszą przestrzegać podczas przeprowadzania testów. Dzięki temu mogą oni zapewnić, że wszystkie testy są przeprowadzane w spójny i efektywny sposób. Istnieją różne metodologie, które koncentrują się na różnych aspektach testów penetracyjnych, w tym na zakresu testów penetracyjnych, takie jak:


Równie istotne jest zrozumienie różnych rodzajów testu penetracyjnego. W zależności od poziomu informacji, które testerzy mają na temat bezpieczeństwa systemu, mogą oni przeprowadzić testy Black Box pentest, White Box pentest lub Grey Box pentest. Każdy z tych testów ma swoje unikalne zalety i jest lepiej przystosowany do określonych sytuacji.

Black Box, White Box i Grey Box Pentest

Testy Black Box Pentest (Test Czarnej Skrzynki), White Box Pentest (Test Białej Skrzynki) i Grey Box Pentest (Test Szarej Skrzynki) to różne podejścia do testowania, które różnią się poziomem wiedzy testerów o wewnętrznym działaniu systemu i dostępie do informacji, poziomem danych uzyskanej od Klienta na temat badanego obszaru. W Black Box pentest testerzy nie otrzymują żadnej wiedzy o wewnętrznej strukturze systemu ani możliwościach wewnętrznego ataku. Realizują symulację zewnętrznego ataku, skupiając się na identyfikacji oraz wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach, które są widoczne z zewnątrz.

W White Box pentest, testerzy penetracyjni mają pełny dostęp do wszystkich informacji, w tym kodu źródłowego, konfiguracji i dokumentacji. Pozwala to na dogłębną analizę zabezpieczeń oraz identyfikację luk i błędów w kodzie.

Natomiast Grey Box (Test Szarej Skrzynki) to kompromisowe podejście, które zapewnia testerom częściowe informacje o systemie.

Testy infrastruktury sieciowej

Testy bezpieczeństwa IT, skupiające się na warstwie sieciowej oraz obszarze aplikacji mobilnych i aplikacji webowych, są kluczowymi elementami testów bezpieczeństwa. Te testy koncentrują się na identyfikacji zagrożeń nie tylko w sieciach, ale również w aplikacjach internetowych i mobilnych. Podczas tych testów, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa dążą do znalezienia i wykorzystania wszelkich luk w zabezpieczeniach, które mogłyby umożliwić nieautoryzowany dostęp.

Testy bezpieczeństwa aplikacji

Testy bezpieczeństwa aplikacji obejmują wszystkie rodzaje aplikacji, zarówno mobilnych, jak i webowych, i zawiera zarówno częsiowe skanowanie automatyczne, ale przede wszystkim analizę manualną potencjalnych podatności przez specjalistów w bezpieczeństwa sieci i aplikacji internetowych. Test aplikacji webowych skupia się na odkrywaniu różnorodnych podatności, wykorzystując narzędzia takie jak JMeter, Postman i Cypress, stanowiąc integralną część działań z zakresu bezpieczeństwa.

Proces testów penetracyjnych

Proces testów penetracyjnych

Proces testów penetracyjnych jest podzielony na kilka kluczowych etapów, w tym:

 1. Rozpoznawanie
 2. Skanowanie w poszukiwanie elementów, które mogą stanowić słabe punkty
 3. Uzyskiwanie i utrzymanie dostępu
 4. Osiąganie założonych celów symulacji kontrolowanego ataku


Każda z tych faz ma na celu przybliżenie testerów do osiągnięcia celów testów, tj. identyfikacji i eliminacji słabych punktów systemu. Ważne jest, aby prawidłowo przeprowadzić wszystkie fazy testu, ponieważ skuteczność testów penetracyjnych w dużej mierze zależy od tego. To jest jak puzzle – każdy kawałek musi pasować do całości, aby stworzyć pełny obraz.

Planowanie i przygotowanie

Planowanie i przygotowanie są kluczowymi elementami testu penetracyjnego. Przed przystąpieniem do testu konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody na jego przeprowadzenie, nawet jeśli jest on realizowany wewnętrznie przez personel firmy.

Ponadto, obie strony powinny podpisać oświadczenie o zamiarach, które określa zakres zlecenia i to, co tester może, a czego nie może robić podczas oceny podatności. Jest to bardzo ważne, ponieważ regulacje dotyczące testów penetracyjnych różnią się w zależności od kraju, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z lokalnymi prawami i podpisywać umowy z uwzględnieniem tych przepisów.

Faza gromadzenia informacji

Faza gromadzenia informacji to etap, który przygotowuje grunt jako próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu, gdzie testerzy zbierają informacje o systemie, które mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych punktów ataku. Jest to nieco jak gra w detektywa – testerzy muszą zbadać wszystko, co mogłoby pomóc im lepiej zrozumieć system i znaleźć sposób na jego przełamanie.

Wydaje się, że jest to proste, ale w rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych etapów testu penetracyjnego. Bez odpowiednich informacji, testerzy mogą przeoczyć kluczowe luki w zabezpieczeniach, które mogłyby być wykorzystane przez hakerów. Dlatego ważne jest, aby poświęcić odpowiednio dużo czasu na tę fazę procesu.

Faza symulacji ataku

Faza ataku to etap, na którym testerzy poddają badany obszar symulacji zewnętrznego ataku w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach testowanej sieci tu testując aplikacje desktopowe w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Jest to jak symulacja prawdziwej bitwy – testerzy starają się przedrzeć przez obronę systemu, korzystając z różnych technik, a system stara się ich powstrzymać.

Jednym z unikalnych aspektów testu penetracyjnego jest to, że testerzy mogą korzystać z różnych technik ataku, w tym wykorzystanie pod kątem występowania znanych podatności i exploitów, biorąc pod uwagę perspektywy potencjalnego włamywacza. Dzięki temu mogą oni zidentyfikować i możliwie wykorzystać luki w zabezpieczeniach.

Analiza wyników i raportowanie

Po przeprowadzeniu symulacji ataku następuje analiza wyników, skupiająca się na temacie badanego obszaru. Testerzy muszą dokładnie przeanalizować wszystko, co odkryli podczas testu, aby zrozumieć, jakie są słabości systemu w procesie oceniania skuteczności zastosowanych zabezpieczeń i jak mogą być one wykorzystane przez hakerów.

Wszystkie odkryte luki są następnie dokumentowane w raporcie, który zawiera także rekomendacje dotyczące ich naprawy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pozwala to organizacjom na podjęcie działań w celu naprawienia tych luk i temat badanego obszaru systemu przed przyszłymi atakami.

Narzędzia wykorzystywane w testach penetracyjnych

Narzędzia wykorzystywane w testach penetracyjnych

W nowoczesnych podejściach do testów penetracyjnych kluczowe jest wykorzystanie zarówno narzędzi komercyjnych, jak i opracowanych wewnętrznie, które rozszerzają zakres dostępnych metod ataku pod rodzaj testu. Pomimo dostępu do zaawansowanych technologicznie narzędzi, nie należy zapominać, że ostatecznie to doświadczenie i ekspertyza testerów decydują o skuteczności testów. Dlatego też, testy manualne, pozwalające na świadomy wybór metody ataku i dostosowanie rodzaju testu do specyfiki systemu, są niezmiernie cenne.

Aby przeprowadzić testy penetracyjne na najwyższym poziomie, niezbędne jest dysponowanie narzędziami umożliwiającymi elastyczne podejście do wyboru metody ataku. Użycie zarówno narzędzi komercyjnych, jak i rozwiązań autorskich, umożliwia testowanie zabezpieczeń w sposób kompleksowy. Takie narzędzia oferują szeroki zakres funkcji, od rozpoznawania sieci, enumeracji, po skanowanie portów i łamanie haseł, co pozwala na efektywne wykorzystanie znalezionych podatności. Odpowiedni wybór metody ataku i rodzaju testu, dostosowanych do testowanego systemu, wymaga jednak nie tylko odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia testerów.

Wyzwania i ograniczenia testów penetracyjnych

Testy penetracyjne, pomimo swojej skuteczności, nie są wolne od wyzwań i ograniczeń. Na przykład, podczas testów często pomijane są pewne metody, aby uniknąć awarii systemu lub przestojów. W prawdziwym ataku, haker nie miałby takich ograniczeń.

Kolejnym wyzwaniem jest zestaw umiejętności pentestera. Wymagane są różne umiejętności, a ekspertyza w jednym obszarze może nie przekładać się na inny. Wymagane jest ciągłe kształcenie w odpowiedzi na rozwijającą się technologię.

Na koniec, testy penetracyjne mogą generować problemy prawne związane z dostępnością, poufnością i integralnością danych, co wymaga środków zgodności prawnej przed przeprowadzeniem testów.

Częstotliwość i znaczenie regularnych testów penetracyjnych

Test penetracyjny jest nie tylko jednorazowym działaniem, ale powinny być regularnie przeprowadzane jako część kompleksowej strategii podnoszącej bezpieczeństwo firmy. Przeprowadzanie testów co najmniej raz w roku pozwala organizacjom na ciągłą ocenę swoich zabezpieczeń i dostosowywanie ich do zmieniających się zagrożeń.

Raporty z testów penetracyjnych dostarczają cenne informacje, które mogą pomóc zarządom firm w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji organizacji w bezpieczeństwo. Dzięki temu organizacje mogą lepiej chronić swoje systemy i dane, co przekłada się na większe zaufanie klientów i lepszą reputację marki.

Ważne jest również uwzględnienie, że przepisy takie jak NIS-2, DORA oraz normy ISO 27001 wyraźnie wytyczają w swoich wymaganiach nakładają konieczności regularnego testowania systemów i sieci w celu zapewnienia ciągłej ochrony przed zagrożeniami. Te regulacje podkreślają, jak krytyczne dla zachowania bezpieczeństwa informacyjnego jest systematyczne identyfikowanie i łatanie luk w zabezpieczeniach poprzez regularne testy penetracyjne, co stanowi podstawę dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w organizacji.

Rola testów penetracyjnych w strategii bezpieczeństwa IT

Testy penetracyjne, w tym testy penetracyjne infrastruktury, są kluczowym elementem strategii cyberbezpieczeństwa firmy. Dzięki nim organizacje mogą ocenić efektywność swoich zabezpieczeń i dostosować je do zmieniających się zagrożeń.

Strategia ta nie skupia się tylko na technologii, ale także na ludziach. Dlatego ważne jest, aby organizacje szkoliły swoich pracowników i regularnie przeprowadzały audyty bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne.

Przy odpowiednim wykorzystaniu, test penetracyjny może pomóc firmie wyróżnić się na rynku. Oto kilka korzyści, jakie mogą wyniknąć z przeprowadzenia takich testów:

 • Demonstrują odpowiedzialną postawę wobec ochrony danych
 • Aktywnie pracują nad poprawą swojego bezpieczeństwa
 • Zdobywają zaufanie klientów
 • Zyskują przewagę nad konkurencją

Podsumowanie

Podsumowując, testy penetracyjne są kluczowym elementem strategii cyberbezpieczeństwa każdej firmy. Pomagają one zidentyfikować i naprawić luki w zabezpieczeniach, symulując ataki, które mogą przeprowadzić prawdziwi hakerzy. Przeprowadzanie regularnych testów penetracyjnych pozwala firmom na ciągłą ocenę swoich zabezpieczeń i dostosowanie ich do zmieniających się zagrożeń. Chociaż testy penetracyjne wiążą się z pewnymi wyzwaniami i ograniczeniami, ich korzyści znacznie przewyższają te trudności. Dlatego każda firma powinna je włączyć do swojej strategii audytu sieci i bezpieczeństwa aplikacji.

Najczęściej Zadawane Pytania

Kim jest Pentester?

Pentester, innymi słowy osoba przeprowadzająca testy penetracyjne, to ekspert w swojej dziedzinie, którego głównym zadaniem jest identyfikowanie słabych punktów w systemach informatycznych organizacji. W dużym stopniu polega to na symulowaniu ataków hakerskich, dzięki czemu pentester otrzymuje możliwość oceny, jak łatwo potencjalny napastnik mógłby uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu. Aby efektywnie wypełniać swoje obowiązki, pentester należy mieć zarówno rozległą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu testowania bezpieczeństwa, programowania oraz znajomości systemów i sieci komputerowych.

Najlepszy pentester to ktoś z bogatym doświadczeniem i certyfikatami, takimi jak OSCP, OSWP, OSEP, OSWA, OSWE, OSED, BSCP, i HTB CPTS, co świadczy o jego zaawansowanej wiedzy i umiejętnościach w zabezpieczaniu systemów przed zagrożeniami.

Na czym polegają testy penetracyjne?

Testy penetracyjne polegają na kontrolowanych próbach zaatakowania systemów informatycznych w celu znalezienia słabych punktów, podatności które mogłyby zostać wykorzystane przez potencjalnych przestępców.

Jakie są cele testów penetracyjnych?

Celem testów penetracyjnych jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach oraz ocena wytrzymałości aktualnych kontroli bezpieczeństwa organizacji. Dzięki nim można zidentyfikować najbardziej narażone na ryzyko kanały w systemach.

Jakie są rodzaje testów penetracyjnych?

Rodzaje testów penetracyjnych obejmują testy Black Box (bez wiedzy o systemie), White Box (z pełną wiedzą o systemie) oraz Grey Box (z częściową wiedzą o systemie). Każdy z nich ma swoje specyficzne korzyści dostosowane do zakresu testów penetracyjnych, dostosowane do różnych potrzeb i oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa systemów IT.

Na czym polega test penetracyjny Grey Box?

Test penetracyjny grey box polega na przekazaniu zespołowi realizującemu audyt częściowe informacje lub dostępów do określonego systemu lub sieci, aby przeprowadzić testy penetracyjne.

Na czym polega test penetracyjny Black Box?

Test penetracyjny Black Box polega na przeprowadzaniu testów z perspektywy potencjalnego włamywacza, który nie ma dodatkowych informacji poza tymi publicznymi, co ma odzwierciedlić rzeczywistą wiedzę potencjalnego atakującego. Dzięki temu zespół testujący próbuje używać jedynie własnej wiedzy i doświadczenia w łamaniu zabezpieczeń.

Ile kosztują testy penetracyjne?

Cena może zawierać się w przedziałach od 20 do 200 tysięcy złotych, co zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak zakres testu, jego złożoność, używane narzędzia, wymagane czasochłonność oraz specjalizacja i doświadczenie zespołu przeprowadzającego test.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się