Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Elementrica dołącza do cenionego klastra CyberMadeInPoland: Krok naprzód we współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa

CyberMadeInPoland Elementrica

Z przyjemnością informujemy, że Elementrica, wiodąca firma specjalizująca się w usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa, została niedawno członkiem cenionego klastra CyberMadeInPoland. Współpraca ta stanowi kluczowy krok w naszym nieustannym zaangażowaniu we wzmacnianie cyfrowego krajobrazu i wspieranie innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

O klastrze CyberMadeInPoland

Klaster CyberMadeInPoland jest kluczową platformą współpracy i promocji polskiej branży cyberbezpieczeństwa. Dąży do kształtowania i rozwoju bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz wzmocnienia globalnej obecności polskich firm. Klaster wspiera synergię pomiędzy podmiotami sektora, instytucjami naukowymi, międzynarodowymi korporacjami, administracją publiczną oraz izbami przemysłowymi i handlowymi.

Główne cele:

  • Edukacja rynku: Budowanie rozpoznawalności i zaufania do polskich marek oraz zwiększanie świadomości wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.
  • Certyfikacja i regulacje: Standaryzacja wymogów bezpieczeństwa i wspieranie rozwoju polityk publicznych dla sektora bezpieczeństwa IT.
  • Ekspansja zagraniczna: Wzmocnienie marki #CyberMadeInPoland na rynkach międzynarodowych i wsparcie polskiej dyplomacji gospodarczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
  • Finansowanie: Uruchomienie funduszy i opracowanie mechanizmów budżetowych w administracji publicznej na wydatki związane z bezpieczeństwem IT.

Rola Elementrica w klastrze

Dołączając do klastra CyberMadeInPoland, Elementrica jest w stanie wnieść swoją rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa ofensywnego do zbiorowej mądrości klastra. Nasza specjalizacja w takich obszarach jak testy penetracyjne aplikacji internetowych, testy penetracyjne API, testy penetracyjne aplikacji mobilnych i audyty bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów uzupełni zróżnicowany zestaw umiejętności w ramach klastra.

Rozwój oparty na współpracy:

Elementrica będzie aktywnie uczestniczyć we wspólnych inicjatywach mających na celu edukację rynku, ekspansję zagraniczną oraz opracowywanie prowzrostowych polityk i standardów dla sektora bezpieczeństwa IT. Nasze zaangażowanie pomoże we wspieraniu bezpiecznego i innowacyjnego środowiska cyfrowego oraz w promowaniu najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zasięg międzynarodowy:

Dołączenie Elementricy do klastra ułatwi nam rozszerzenie zasięgu na rynki międzynarodowe, a tym samym promowanie doskonałości polskich usług cyberbezpieczeństwa na całym świecie. Współpraca ta umożliwi nam wykorzystanie wspólnych spostrzeżeń i innowacji w celu sprostania zmieniającym się wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem.

Wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa

Sojusz Elementrica z klastrem CyberMadeInPoland jest kamieniem milowym dla naszej firmy i znaczącym wydarzeniem dla szerszego ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Partnerstwo to wzmocni wymianę wiedzy, zasobów i innowacji między członkami klastra, tworząc bardziej solidne i zaawansowane rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wzmocnienie odporności cybernetycznej:

Wspólne wysiłki w ramach klastra odegrają kluczową rolę we wzmacnianiu odporności cybernetycznej organizacji i instytucji, chroniąc w ten sposób wrażliwe informacje i zasoby cyfrowe przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

Wspieranie innowacji:

Połączenie różnorodnej wiedzy i doświadczeń w ramach klastra pobudzi innowacje i rozwój najnowocześniejszych technologii i metodologii cyberbezpieczeństwa, wyznaczając nowe standardy w branży.

Wnioski

Elementrica ma zaszczyt być częścią klastra CyberMadeInPoland i jesteśmy podekscytowani nieograniczonymi możliwościami, jakie otwiera ta współpraca. Zależy nam na wykorzystaniu tej platformy do poprawy standardów cyberbezpieczeństwa, wspierania innowacji i przyczyniania się do globalnego znaczenia polskich rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wspólnie, dzięki wspólnej sile i wizji klastra, dążymy do stworzenia bezpieczniejszego i pewniejszego cyfrowego świata.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się