Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Jak zagwarantować bezpieczeństwo danych w chmurze?

Jak zagwarantować bezpieczeństwo danych w chmurze

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm i osób prywatnych przenosi swoje operacje oraz dane do tak zwanej chmury. Dlatego bezpieczeństwo chmury oraz danych w niej przechowywanych staje się jednym z częściej poruszanych zagadnień. Zdalne serwery, dzięki którym jest to możliwe, wymagają skrupulatnej ochrony. A użytkownik takiego rozwiązania powinien przestrzegać kilku prostych zasad. W tym artykule przedstawimy siedem najlepszych praktyk, które pomogą Ci zagwarantować bezpieczeństwo danych w chmurze.

Czym jest chmura?

Chmura, czyli cloud computing, to model dostarczania różnych rodzajów zasobów informatycznych, takich jak pamięć, bazy danych, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, sztuczna inteligencja, sieci i oprogramowanie, poprzez Internet przez podmioty zewnętrzne. W ramach tego modelu użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów w każdej chwili i z każdego miejsca na żądanie, płacąc zazwyczaj tylko za to, czego faktycznie używają, co pozwala na prowadzenie działalności bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę.

Jednym z największych atutów chmury jest jej elastyczność i skalowalność. Możesz zacząć od niewielkich zasobów i zwiększać je w miarę potrzeb, co jest szczególnie korzystne dla start-upów i projektów o zmiennym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową.

Chmura oferuje również wysoką dostępność i niezawodność. Dzięki rozmieszczeniu danych w różnych lokalizacjach geograficznych, ryzyko utraty danych z powodu awarii jest minimalne.

Model opłat za rzeczywiste zużycie zasobów pozwala na znaczące oszczędności. Nie musisz inwestować w kosztowną infrastrukturę ani martwić się o jej utrzymanie i aktualizacje.

Chociaż bezpieczeństwo w chmurze jest często podnoszonym zagadnieniem, wiele dostawców chmury oferuje zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i regularne kopie zapasowe.

Chmura umożliwia szybkie wdrażanie aplikacji i usług. Nie trzeba czekać na zakup i konfigurację sprzętu, co przyspiesza procesy biznesowe.

Dzięki chmurze pracownicy mogą łatwo i bezpiecznie uzyskać dostęp do niezbędnych zasobów z dowolnego miejsca na świecie, co jest szczególnie ważne w erze rosnącej popularności zdalnej pracy.

Chmura jest również platformą dla innowacji. Umożliwia korzystanie z najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, analiza dużych zbiorów danych czy Internet Rzeczy, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i zasobów.

Z centralizacją zasobów wiąże się również większa efektywność energetyczna, co jest korzystne z punktu widzenia ekologii.

W skrócie chmura to nie tylko technologia, ale również filozofia zarządzania zasobami, która umożliwia elastyczność, oszczędność i innowacyjność, a wszystko to w ramach modelu, który jest dostępny i skalowalny dla organizacji o różnych rozmiarach i potrzebach.

Jakie zagrożenia związane są z używaniem chmury?

Mimo rosnącego zainteresowania tym rozwiązaniem oraz nieustannych prac nad ulepszeniem technologii stosowanej w chmurze korzystanie z niej wiąże się z pewnymi zagrożeniami i wyzwaniami. Warto je uwzględnić przenosząc dane wrażliwe, finansowe i wszelkie inne zasoby do chmury. Niektóre z głównych zagrożeń to na przykład:

 • utrata danych – polega na naruszeniu bezpieczeństwa przechowywanych informacji w chmurze, które może objawić się poprzez nieautoryzowany dostęp osób trzecich lub całkowitą ich utratę,
 • utrata kontroli – przeniesienie zasobów do chmury może wiązać się z utratą pewnej kontroli nad infrastrukturą i danymi. W razie awarii lub problemów technicznych użytkownik może być uzależniony od dostawcy chmury w zakresie przywracania usług,
 • zarządzanie użytkownikami – środowisko chmury może być dość skomplikowane i może przez to utrudnić zarządzanie tożsamościami użytkowników i dostępem poszczególnych osób do zasobów. Niepoprawne zarządzanie może prowadzić do luk w bezpieczeństwie,
 • ataki hakerskie – chmura może być atrakcyjnym celem dla hakerów, którzy mogą próbować wykorzystać słabe punkty w zabezpieczeniach, aby uzyskać dostęp do danych lub zaburzyć działanie systemów,
 • zawodność dostawcy – chociaż najwięksi dostawcy usługi dbają o zabezpieczenie, niezawodność i dostępność chmury, awarie mogą przytrafić się każdemu. Niestety mogą one prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu firmy,
 • zagrożenia zewnętrzne – takie jak ataki typu DDoS mogą kierować ruch sieciowy na chmurę, co może zaburzyć działanie poszczególnych usług.

Jak zapewnić bezpieczeństwo w chmurze? Na co zwrócić uwagę? Aby zminimalizować zagrożenia, ważne jest przemyślane planowanie, skrupulatne zabezpieczenia, audyty bezpieczeństwa i świadomość ryzyka, zarówno po stronie użytkownika, jak i dostawcy usług chmurowych.

Oprócz wymienionych zagrożeń istnieje kilka innych aspektów, które warto uwzględnić:

 • Zgodność z przepisami i regulacjami: Korzystanie z chmury może komplikować przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących danych, takich jak GDPR w Europie. Nieścisłości w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
 • Zależność od jednego dostawcy: Zbyt duża zależność od jednego dostawcy usług chmurowych może być ryzykowna, zwłaszcza jeśli firma zdecyduje się na zmianę warunków usługi lub cen.
 • Niejasne umowy SLA (Service Level Agreements): Niejasne lub niekorzystne warunki w umowach SLA mogą prowadzić do problemów, takich jak niewystarczające poziomy dostępności czy kosztowne kary za przekroczenie limitów użycia.
 • Koszty ukryte: O ile korzystanie z chmury może wydawać się opłacalne na początku, ukryte koszty związane z transferem danych, przechowywaniem czy operacjami wejścia-wyjścia mogą się szybko sumować.
 • Ryzyko związane z wielodostępnością: Udostępnianie zasobów chmurowych wielu użytkownikom i firmom może prowadzić do ryzyka „efektu sąsiedztwa”, gdzie nadmierne użycie zasobów przez jednego klienta wpływa na dostępność dla innych.
 • Niewłaściwa konfiguracja: Błędy w konfiguracji mogą być równie niebezpieczne jak luki w zabezpieczeniach, prowadząc do niewłaściwego dostępu do danych czy ich utraty.
 • Ryzyko związane z migracją i integracją: Proces przenoszenia danych i aplikacji do chmury, a także ich integracja z istniejącymi systemami, może być złożony i narażony na błędy, co może prowadzić do utraty danych lub przerw w dostępie do kluczowych usług.
 • Brak wsparcia dla starszych systemów: Nie wszystkie chmurowe usługi są kompatybilne ze starszymi systemami i aplikacjami, co może wymagać kosztownych aktualizacji.
 • Kwestie etyczne i prywatności: Gromadzenie i analiza dużych ilości danych w chmurze mogą prowadzić do problemów związanych z prywatnością i etyką, zwłaszcza jeśli dane są wykorzystywane w sposób, który nie był pierwotnie zamierzony.

Chmura – bezpieczeństwo danych i siedem najlepszych praktyk

Technologia cyfrowa rozwija się bez przerwy, dlatego pojawia się coraz więcej rozwiązań takich jak choćby audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, który ma pomóc uchronić dane i zasoby przed dostępem niepowołanych osób czy ich przypadkową utratą. Chmura i bezpieczeństwo danych w niej zawartych wymagają odpowiedniego przygotowania. Oto siedem najlepszych praktyk, które pomogą Ci je zagwarantować:

 • Wybierz odpowiedniego dostawcę usługi. Upewnij się, że dostawca chmury jest godny zaufania, ma dobre recenzje i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. To najważniejsza decyzja, od której będzie zależeć bezpieczeństwo Twoich danych. Dokonując wyboru, zwróć uwagę na reputację i opinie o firmie, ale również przestrzeganie przez nią norm bezpieczeństwa oraz zgodność jej działań z przepisami takimi jak np. RODO. Pamiętaj, że najwięksi dostawcy usług w chmurze inwestują w zaawansowane zabezpieczenia: Google Cloud, Microsoft Azure.
 • Zadbaj o silne uwierzytelnianie oraz zarządzanie dostępem. Niemal tak samo ważnym krokiem jak wybór dostawcy, jest wdrożenie wielopoziomowej autoryzacji oraz zarządzanie dostępem dając go uprawnionym użytkownikom i aplikacjom. Należy zadbać o to, aby pracownicy korzystali z silnych haseł (duże i małe litery, liczby i znaki specjalne) i często je zmieniali. O ile hasło można złamać lub wykraść, drugi etap w postaci odpowiedzi na pytanie, kodu cyfrowego z sms-a, odcisku palca czy innej formy zabezpieczenia trudniej pokonać. Z kolei systemy zarządzania dostępem, umożliwiają kontrolowanie dostępu do danych konkretnych użytkowników. W sytuacji działania pracownika na szkodę firmy, planowanego zwolnienia czy przeniesienia go na inne stanowisko łatwiej szybko zmienić jego uprawnienia i uniknąć nieautoryzowanego dostępu do danych.
 • Zadbaj o szyfrowanie danych na różnych poziomach. Dane powinny być szyfrowane w trakcie przechowywania, ale i przesyłania. Klucz szyfrowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a dostęp do niego powinna mieć tylko jedna upoważniona do tego osoba.
 • Przeprowadzaj regularne audyty bezpieczeństwa. Regularne przeglądy i audyty bezpieczeństwa mogą pomóc w wykrywaniu potencjalnych problemów zanim staną się poważnymi zagrożeniami. Pomogą one weryfikować zgodność systemów zabezpieczających dane z najlepszymi praktykami. Oceniaj ryzyko, identyfikuj potencjalne luki i podejmuj kroki naprawcze. Technologia nie stoi w miejscu, więc musimy za nią nadążać.
 • Monitoruj i wykrywaj podejrzane incydenty. Zawsze warto monitorować zdarzenia w czasie rzeczywistym. Pomoże to wykryć podejrzane aktywności lub próby naruszenia bezpieczeństwa. Dzięki temu szybko i efektywnie możesz zareagować na pojawiające się zagrożenie.
 • Kontroluj ruch sieciowy. To kolejna rzecz, o której lepiej nie zapominać. Wykorzystuj zapory sieciowe oraz dostępne rozwiązania do wykrywania i zapobiegania włamaniom, które przy okazji analizują ruch sieciowy w poszukiwaniu nieprawidłowości.
 • Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych danych i aplikacji. W przypadku ataku lub przypadkowego skasowania danych będziesz mieć pewność, że informacje będzie można przywrócić.

Jak widać, bezpieczeństwo w chmurze jest więc możliwe. Wystarczy podjąć odpowiednie kroki.

Dodatkowo. pamiętaj, że ważne są również:

 • Ocena ryzyka: Przed przeniesieniem danych do chmury ważne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka.
 • Plan awaryjny i backup: Zawsze mieć plan awaryjny i regularne kopie zapasowe danych.
 • Szkolenia dla personelu: Upewnij się, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń i najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem w chmurze.

Podsumowanie

Przeniesienie działań i danych do chmury to krok pełen korzyści, ale wymaga szczególnego dbania o bezpieczeństwo. Wybierając odpowiedniego dostawcę, wdrażając skuteczne praktyki bezpieczeństwa oraz regularnie monitorując i aktualizując systemy, można znacząco zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa w chmurze. Pamiętaj, że w dziedzinie bezpieczeństwa danych nie ma miejsca na kompromisy. Potrzebujesz pomocy specjalisty? Zgłoś się do nas! Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się