Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Łamanie haseł: Dogłębna analiza technik stosowanych przez cyberprzestępców i sposobów ich udaremniania

Password Cracking: An In-depth Examination of the Techniques Employed by Cybercriminals

Hasła, choć niezbędne dla cyberbezpieczeństwa, często stanowią podatny punkt ataku dla cyberprzestępców. Ten obszerny artykuł przeanalizuje dziesięć najbardziej rozpowszechnionych strategii łamania haseł stosowanych przez hakerów i zapewni czytelnikom bezcenne porady dotyczące ochrony przed nimi.

Ataki siłowe

W ataku brute force cyberprzestępcy wykorzystują oprogramowanie do systematycznego wypróbowywania wszystkich możliwych kombinacji haseł, dopóki nie zidentyfikują prawidłowej. Metoda ta może być czasochłonna i zwykle jest zarezerwowana jako ostateczność. Słynnym przykładem ataku brute force jest złamanie haseł Adobe w 2013 r., kiedy to hakerzy uzyskali dostęp do milionów zaszyfrowanych haseł.

Zapobieganie:

 1. Silne i unikalne hasła: Tworzenie silnych haseł przy użyciu wielkich i małych liter, cyfr i symboli.
 2. Zasady dotyczące haseł: Regularna zmiana haseł i ograniczenie liczby nieudanych prób logowania.
 3. Blokady kont: Blokowanie kont użytkowników po kilku nieudanych próbach logowania.
 4. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Wykorzystaj 2FA, aby zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Ataki słownikowe

Ataki słownikowe polegają na tym, że hakerzy przeglądają listę słów słownikowych lub często używanych haseł z dużą prędkością, próbując uzyskać nieautoryzowany dostęp. Dobrze znanym przykładem tej techniki było włamanie do bazy danych RockYou w 2009 roku, gdzie atakującym udało się odszyfrować miliony haseł za pomocą ataku słownikowego.

Zapobieganie:

 1. Unikaj popularnych słów: Unikaj używania prostych słów, fraz lub haseł, które można łatwo odgadnąć.
 2. Stosuj losowe znaki: Wykorzystaj mieszankę losowych znaków, aby stworzyć silniejsze hasła.

Tęczowy stół atakuje

Hakerzy wykorzystują wstępnie obliczone tabele popularnych haseł i odpowiadających im skrótów w ataku typu rainbow table. Następnie porównują hash docelowego hasła ze swoją tabelą, aby znaleźć dopasowanie. Podczas niesławnego włamania na LinkedIn w 2012 r. hakerzy wykorzystali kombinację prostego algorytmu haszującego i tablic tęczowych do złamania milionów haseł.

Zapobieganie:

 1. Stosowanie silnych algorytmów haszujących: Stosuj solidne algorytmy, takie jak bcrypt lub script do haszowania haseł.
 2. Dodaj sól: Dodaj unikalną sól do każdego hasła przed haszowaniem, aby zwiększyć złożoność.

Inżynieria społeczna

Taktyki socjotechniczne nakłaniają użytkowników do ujawnienia swoich haseł. Hakerzy mogą podszywać się pod zaufane osoby, wysyłać wiadomości phishingowe lub stosować inne strategie w celu nakłonienia użytkowników do ujawnienia swoich haseł. Atak na Twittera w lipcu 2020 r. jest doskonałym przykładem udanej kampanii socjotechnicznej, w której hakerzy uzyskali dostęp do kilku znanych kont.

Zapobieganie:

 1. Edukacja: Naucz użytkowników o ryzyku związanym z udostępnianiem haseł i poufnych informacji.
 2. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Wdrożenie 2FA w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Shoulder Surfing

Shoulder surfing polega na fizycznym obserwowaniu osoby wprowadzającej hasło na urządzeniu, co może mieć miejsce w przestrzeni publicznej lub za pośrednictwem ukrytych kamer.

Zapobieganie:

 1. Bądź czujny: Zwracaj uwagę na otoczenie podczas wprowadzania haseł.
 2. Ekrany prywatności: Używaj ekranów prywatności, aby uniemożliwić innym oglądanie ekranu i blokuj urządzenie, gdy nie jest używane.

Phishing

Ataki phishingowe polegają na wysyłaniu zwodniczych wiadomości e-mail lub wiadomości, które wyglądają na legalne, nakłaniając użytkowników do ujawnienia haseł lub innych poufnych informacji.

Zapobieganie:

 1. Filtry poczty e-mail: Użyj filtrów e-mail, aby zablokować podejrzane wiadomości.
 2. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Włącz MFA, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do konta.
 3. Zachowaj ostrożność: Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł i weryfikuj autentyczność linków i załączników.

Rejestrowanie naciśnięć klawiszy

Rejestrowanie naciśnięć klawiszy przechwytuje każde naciśnięcie klawisza wprowadzone na urządzeniu, w tym hasła. Hakerzy mogą wykorzystywać złośliwe oprogramowanie lub urządzenia fizyczne do rejestrowania naciśnięć klawiszy i kradzieży haseł.

Zapobieganie:

 1. Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe: Bądź na bieżąco i unikaj podejrzanych linków lub plików do pobrania.
 2. Menedżery haseł: Używaj sprzętowych menedżerów haseł do bezpiecznego przechowywania haseł.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie obejmuje szkodliwe oprogramowanie zaprojektowane w celu uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputerów lub sieci. Może być wykorzystywany do kradzieży haseł, przechwytywania naciśnięć klawiszy i innych ataków.

Zapobieganie:

 1. Bądź na bieżąco: Aktualizuj oprogramowanie i systemy operacyjne za pomocą najnowszych poprawek bezpieczeństwa.
 2. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego: Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i unikaj podejrzanych e-maili lub wiadomości.

Ataki typu Man-in-the-Middle (MITM)

W atakach MITM hakerzy przechwytują komunikację między dwiema stronami w celu kradzieży poufnych informacji, w tym haseł.

Zapobieganie:

 1. Bezpieczna komunikacja: Stosuj HTTPS lub VPN do bezpiecznej komunikacji.
 2. Weryfikacja stron internetowych: Weryfikuj tożsamość witryny lub usługi i zachowaj ostrożność w przypadku niezabezpieczonych lub publicznych sieci Wi-Fi.

Ponowne użycie hasła

Ponowne użycie hasła naraża użytkowników na ataki, jeśli to samo hasło jest używane na wielu kontach.

Zapobieganie:

 1. Unikalne hasła: Dla każdego konta należy używać odrębnego hasła.
 2. Menedżery haseł: Korzystaj z menedżerów haseł do generowania i przechowywania solidnych haseł.
 3. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Włącz MFA na wszystkich kontach i regularnie monitoruj je pod kątem podejrzanej aktywności.
 4. Rozwiązania sprzętowe: Wykorzystaj sprzętowe urządzenia zabezpieczające, takie jak YubiKey, do silnego uwierzytelniania dwuskładnikowego, wieloskładnikowego i bezhasłowego.

Podsumowując, bycie na bieżąco z rozwijającymi się technikami łamania haseł przez hakerów i proaktywne wdrażanie solidnych polityk haseł, edukacji użytkowników i środków bezpieczeństwa jest kluczem do skutecznego zabezpieczenia poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Wraz z ewolucją cyberzagrożeń, czujność, świadomość i proaktywne podejście do bezpieczeństwa haseł stają się coraz ważniejsze.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się