Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Poruszanie się po morzach cyberprzestrzeni: najnowsze trendy w podatnościach aplikacji internetowych

Latest Trends in Web Application Vulnerabilities

W stale ewoluującym świecie cyberzagrożeń, luki w aplikacjach internetowych nadal stanowią poważne zagrożenie dla firm i organizacji. Ponieważ cyfryzacja przyspiesza w bezprecedensowym tempie, wszechobecność aplikacji internetowych sprawiła, że stały się one głównym celem cyberprzestępców. Od małych start-upów po międzynarodowe korporacje, luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych stały się niepokojącym punktem spornym, prowadząc do nieautoryzowanego dostępu, naruszenia danych i strat finansowych. W tym artykule zagłębiamy się w najnowsze trendy dotyczące luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych i oferujemy wgląd w to, jak być o krok przed tymi pojawiającymi się zagrożeniami.

 1. Wzrost liczby exploitów iniekcyjnych:

  SQL Injections (SQLi): Pomimo tego, że jest to od dawna znana luka w zabezpieczeniach, wstrzyknięcia SQL nadal są ulubionym exploitem hakerów. Metoda ta wprowadza złośliwy kod SQL do zapytań aplikacji, umożliwiając nieautoryzowany dostęp do bazy danych. Wraz ze stale rosnącą zależnością od baz danych do przechowywania danych, ataki SQLi stają się coraz bardziej wyrafinowane i ukierunkowane.

  Wstrzykiwanie poleceń: Analogicznie do SQLi, wstrzykiwanie poleceń polega na wprowadzaniu złośliwego kodu do aplikacji internetowych, umożliwiając hakerom wykonywanie dowolnych poleceń na serwerze. Tylko w 2022 r. odnotowano znaczny wzrost liczby takich ataków, co podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia solidnych mechanizmów walidacji danych wejściowych.
 2. Rosnąca liczba ataków Cross-Site Scripting (XSS):

  Ataki XSS, polegające na wprowadzaniu złośliwych skryptów na strony internetowe przeglądane przez innych użytkowników, stały się alarmująco powszechne. Skrypty te mogą wykradać dane i poświadczenia użytkowników, a nawet wykonywać działania w ich imieniu. Wzrost liczby ataków XSS podkreśla znaczenie filtrowania treści generowanych przez użytkowników i ochrony aplikacji internetowych przed niezaufanymi danymi wejściowymi.
 3. Rozwijające się exploity CSRF (Cross-Site Request Forgery):

  W atakach CSRF hakerzy nakłaniają użytkowników do wykonywania niezamierzonych działań w aplikacjach internetowych podczas uwierzytelniania. Takie ataki mogą skutkować nieautoryzowanym dostępem, naruszeniem danych lub stratami finansowymi. Najnowsze trendy wskazują, że ataki CSRF są głównie ukierunkowane na sektor finansowy i e-commerce, podkreślając potrzebę solidnego uwierzytelniania użytkowników i tokenów antyCSRF.
 4. Techniki omijania Web Application Firewall (WAF) na fali wznoszącej:

  W miarę jak WAF stają się coraz bardziej rozpowszechnione w celu ochrony aplikacji internetowych, atakujący opracowali różne techniki ich omijania. Metody te często obejmują manipulowanie żądaniami w celu uniknięcia wykrycia WAF lub wykorzystanie błędnej konfiguracji WAF. Wzrost liczby technik omijania WAF podkreśla znaczenie regularnych aktualizacji WAF i przeglądów konfiguracji.
 5. Coraz więcej luk w zabezpieczeniach API:

  Ponieważ interfejsy API stały się integralnym składnikiem aplikacji internetowych, stały się one głównymi celami dla atakujących. Najnowsze trendy ujawniają zwiększoną liczbę luk w zabezpieczeniach związanych z interfejsami API, w tym niezabezpieczone punkty końcowe, narażenie danych i niewłaściwe uwierzytelnianie. Organizacje muszą wdrożyć solidne praktyki bezpieczeństwa API, aby złagodzić te zagrożenia.
 6. Eskalacja ataków ransomware na aplikacje internetowe:

  W ciągu ostatniego roku ataki ransomware na aplikacje internetowe gwałtownie wzrosły. Ataki te zazwyczaj polegają na szyfrowaniu danych aplikacji internetowych i żądaniu okupu za ich odszyfrowanie. Ponieważ aplikacje internetowe stają się kluczowe dla krytycznych funkcji biznesowych, organizacje muszą wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa i strategie tworzenia kopii zapasowych, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z oprogramowaniem ransomware.
 7. Ataki w łańcuchu dostaw wymierzone w zależności aplikacji internetowych na fali wznoszącej:

  Ostatnie trendy wskazują na gwałtowny wzrost liczby ataków w łańcuchu dostaw, których celem są zależności aplikacji internetowych, w tym biblioteki i wtyczki innych firm. Ataki te wykorzystują luki w powszechnie używanym oprogramowaniu w celu naruszenia bezpieczeństwa wielu aplikacji internetowych. Organizacje muszą stale monitorować i aktualizować swoje zależności, aby zachować ochronę.

Ciągle zmieniający się krajobraz luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych stanowi wyzwanie dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Będąc na bieżąco z najnowszymi trendami i przyjmując solidne środki bezpieczeństwa, organizacje mogą poradzić sobie z tymi cyberzagrożeniami i zapewnić bezpieczeństwo swoich aplikacji internetowych.

Nie daj się zaskoczyć szybko ewoluującym cyberzagrożeniom. Bądź na bieżąco, zabezpieczając swoje aplikacje internetowe przed najnowszymi lukami w zabezpieczeniach. Nasz zespół ekspertów w Elementrica jest dobrze przygotowany do identyfikowania i eliminowania luk w zabezpieczeniach wymienionych w tym artykule, zapewniając, że aplikacje internetowe Twojej organizacji są bezpieczne i odporne na cyberzagrożenia. Dzięki naszym kompleksowym testom penetracyjnym możemy pomóc w ochronie aplikacji internetowych, wrażliwych danych i zaufania klientów.

Skontaktuj się z Elementrica już dziś, aby zaplanować ocenę bezpieczeństwa aplikacji internetowych i zrobić pierwszy krok w kierunku bezpieczniejszej obecności online. Nadszedł czas, aby wzmocnić swoje aplikacje internetowe i być o krok przed cyberprzestępcami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się