Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Wprowadzenie do NIST Cybersecurity Framework

NIST Cybersecurity Framework

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem ochrony danych i systemów informatycznych w każdej firmie. W tym kontekście Cybersecurity Framework NIST stanowi nieocenione narzędzie, które pomaga w identyfikacji, zarządzaniu oraz minimalizacji ryzyka związanego z cyberzagrożeniami. Odkryj, co to jest Framework NIST i jak może wesprzeć Twoją organizację w walce z atakami hakerów.

Co to jest NIST Cybersecurity Framework?

NIST Cybersecurity Framework to zestaw najlepszych praktyk, wytycznych i procedur, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego korporacji i instytucji. Framework NIST jest uniwersalnym i dobrowolnym przewodnikiem, który został opracowany przez National Institute of Standards and Technology w odpowiedzi na rosnącą potrzebę ujednolicenia praktyk związanych z bezpieczeństwem IT. Brak spójnej strategii cyberbezpieczeństwa znacząco komplikował proces obrony przed zagrożeniami cyfrowymi, a firmy nie mogły współdzielić informacji o atakach.

Co ważne Framework NIST nie jest prostym spisem zadań do wykonania, które zagwarantują określony poziom cyberbezpieczeństwa. Zamiast tego, jest narzędziem wspierającym organizacje w zrozumieniu ich unikalnych wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Oferuje wspólny język, który umożliwia efektywne opisywanie, zarządzanie i komunikowanie kwestii związanych z cybernetycznym ryzykiem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Ponadto IT Security od NIST odnosi się do znanych standardów i norm, takich jak: ISO/IEC 27001, ISA/IEC 62443 czy COBIT 5, ale nie jest ich prostą imitacją.

Podsumowując, można stwierdzić, że NIST Cybersecurity Framework ma na celu pomoc organizacjom w:

  • zrozumieniu i identyfikacji swoich najważniejszych aktywów cyfrowych i zagrożeń dla nich, co umożliwia lepsze skoncentrowanie działań ochronnych na najbardziej krytycznych obszarach,
  • opracowaniu i wdrożeniu skutecznych strategii ochrony, które obejmują zarówno techniczne aspekty bezpieczeństwa, jak i organizacyjne procedury i polityki,
  • wykrywaniu potencjalnych cyberzagrożeń w sposób szybki i efektywny, co pozwala na odpowiednie reagowanie i minimalizację szkód,
  • reagowaniu na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w sposób zorganizowany i efektywny, co obejmuje zarządzanie kryzysowe i komunikację,
  • odbudowie i przywróceniu normalnej działalności po incydencie, a także ciągłym doskonaleniu praktyk bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń,
  • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

Struktura i ramy NIST Framework

NIST Framework składa się z trzech podstawowych elementów: rdzenia metodyki, poziomów wdrożenia oraz profili.

  • Rdzeń Metodyki (ang. Framework Core) – stanowi esencję Frameworku, zawierając kluczowe zasady i praktyki, które powinny być wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego. Rdzeń ten jest podzielony na pięć funkcji: identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reakcja oraz odzyskiwanie (ang. Identify, Protect, Detect, Respond, Recover), które są dalej rozbijane na kategorie i podkategorie. Każda z tych części opisuje konkretne cele i działania związane z zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym. Framework Core jest zaprojektowany tak, aby być elastyczny i dostosowywalny do różnych typów organizacji.
  • Poziomy Wdrożenia (ang. Implementation Tiers) – te poziomy zapewniają kontekst dotyczący tego, jak zarządzanie ryzykiem cybernetycznym jest zintegrowane z ogólną strategią operacyjną i zarządzaniem ryzykiem organizacji. Poziomy te wskazują na stopień dojrzałości i gotowości organizacji do zarządzania cyberzagrożeniami. Istnieją cztery poziomy: Częściowy (poziom 1), Informowany (poziom 2), Powtarzalny (poziom 3) i Adaptacyjny (poziom 4). Każdy kolejny poziom wskazuje na wyższy stopień integracji zarządzania cyberbezpieczeństwem z procesami biznesowymi oraz na większą zdolność do adaptacji do zmieniających się zagrożeń.
  • Profile (ang. Framework Profile) – profil Frameworku NIST pozwala organizacji na zmapowanie stanu aktualnego (ang. Current Profile) oraz pożądanego (ang. Target Profile) w zakresie cyberbezpieczeństwa. Porównując te dwa profile, organizacja może zidentyfikować luki w swoich praktykach bezpieczeństwa, a także ustalić priorytety dla działań mających na celu poprawę swojej postawy obronnej. Profile te są dostosowywane do specyficznych potrzeb, ryzyka i celów organizacji, umożliwiając tym samym stworzenie spersonalizowanego planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Te trzy elementy razem tworzą kompleksowy system, który umożliwia organizacjom nie tylko ocenę i wzmocnienie swoich obecnych praktyk bezpieczeństwa cyfrowego, ale także umożliwia planowanie i wdrażanie długoterminowych strategii adaptacji do ewoluującego środowiska cybernetycznego. NIST Cybersecurity Framework jest więc nie tylko zestawem wytycznych, ale także narzędziem strategicznym, które wspiera organizacje w ciągłym doskonaleniu swojej postawy wobec cyberzagrożeń.

Testy penetracyjne w kontekście NIST Framework

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem, czy już jesteś doświadczonym profesjonalistą, zrozumienie i implementacja NIST Cybersecurity Framework jest kluczowe do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT Twojej organizacji. Pamiętaj, że cyberbezpieczeństwo wymaga stałego monitoringu, testowania i aktualizacji – to nie jest proces jednorazowy, ale ciągłe działanie. Dlatego warto zdecydować się na testy penetracyjne, które odgrywają kluczową rolę w kontekście NIST Cybersecurity Framework. Szczególnie kluczowe są w przypadku funkcji takich jak: identyfikacja, ochrona oraz wykrywanie, umożliwiając ocenę skuteczności obecnych środków bezpieczeństwa oraz identyfikację potencjalnych słabości i luk w zabezpieczeniach. Wyniki testów penetracyjnych sieci zewnętrznej mogą być wykorzystane także do poprawy procesów reagowania na incydenty oraz w planowaniu odbudowy po potencjalnym ataku. Są zatem integralnym elementem procesu ciągłego doskonalenia i adaptacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nie zwlekaj więc dłużej i zdecyduj się na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oferowane przez Elementrica! Zapraszamy do kontaktu!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się