Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd: Zabezpieczanie przyszłości z Elementrica

We współczesnym świecie cyfryzacji, w którym technologia ma coraz większy wpływ na każdy aspekt naszego życia, temat cyberbezpieczeństwa stał się nie tylko priorytetem, ale też koniecznością. Cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy sektora, w którym działa. Dotyczy to w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (JST), które zarządzają danymi dotyczącymi obywateli, infrastruktury i innych krytycznych zasobów.

Narastające Cyber Zagrożenia

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. ujawniło podatności na ataki w ponad połowie zbadanych witryn. Są one coraz częściej zauważane i wykorzystywane przez cyberprzestępców.

W grudniu 2022 r., liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez CSIRT NASK osiągnęła rekordową wartość, wynoszącą prawie 85,2 tys., co oznacza ponad czterokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. To pokazuje, jak pilne jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

W odpowiedzi na te wyzwania, Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Harmonogram i Sposób składania wniosków

Proces składania wniosków o granty jest otwarty od 19 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. do godziny 16:00. Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie internetowej https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent.

Budżet i poziom dofinansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Wysokość dofinansowania grantu dla gmin jest w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN, podczas gdy powiaty oraz samorządy wojewódzkie mogą otrzymać dofinansowanie grantu do 850 000 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Elementrica: Twoje wsparcie w cyberbezpiecznej przyszłości

W tym dynamicznym krajobrazie cyberzagrożeń, wybór odpowiedniego partnera do wdrożenia tak złożonego projektu jest kluczowy. Elementrica, z ogromnym doświadczeniem w przeprowadzaniu testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa dla organizacji publicznych, z niezliczonymi rekomendacjami od wcześniejszych klientów, jest gotowa, aby pomóc JST w przeprowadzeniu przez proces pozyskiwania dofinansowania oraz zapewnić profesjonalne usługi związane z cyberbezpieczeństwem.

Elementrica posiada odpowiednie doświadczenie, certyfikacje i rekomendacje, które są niezbędne do skutecznego wsparcia JST w ich drodze do cyberbezpieczeństwa. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie etapy procesu – od przygotowania wniosku o dofinansowanie, przez przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, przeglądów systemów, ocenę zgodności z wymaganiami prawno-regulacyjnymi, aż po regularne przeglądy i doskonalenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Podczas gdy technologia staje się coraz bardziej złożona, tak samo rośnie liczba i złożoność zagrożeń, które muszą być zarządzane i zminimalizowane. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” to wielka szansa dla jednostek samorządu terytorialnego na zwiększenie poziomu ich cyberbezpieczeństwa. Z odpowiednim partnerem, jakim jest Elementrica, JST mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności, wiedząc, że ich cyberbezpieczeństwo jest w najlepszych rękach. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się